مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): مشخصات مربوط به حصارکشی و ورودی های اصلی SPECIFICATION FOR FENCING & GATES

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 12

Part of SPEC:


requirements for fencing

The following types of fences shall be installed:

Permanent Fence

The permanent fence system shall consist of an outer perimeter security fence (as described in 10.1) and an inner perimeter fence (as described in 10.2) installed parallel to, and a minimum of 1.5 m inside of the outer fence.

Perimeter Security Fence System

The perimeter security fence system shall be installed around the entire plant site (this includes the flare area).

Internal Fences

Internal fences shall be provided around:

Restricted areas (operating plant).

Transformer enclosures at electrical sub-stations.

Flares and liquid burn pits area.

Loading – unloading area.

Temporary Construction Fences

For construction of the plant, temporary fences shall be installed during the early site preparation works as needed.

These temporary fences shall be the same type as the internal fences described hereafter.

DESCRIPTION OF FENCES

Outer Perimeter Security Fence

The perimeter security fence shall be galvanized anti-intruder chain link. The chain link mesh shall be mounted on three evenly spaced rows of pipe rails.

The perimeter security fence shall be provided with three rows of barbed wire strands mounted on

V-shaped cranked extension arms on each fence posts, cranked at 45 degrees with dropper bars at the centre of each panel. One row of barbed wire shall be fixed not more than 150 mm above the top of the chain link mesh and the others equally spaced on the extension arms with the top most barbed wire being 405 mm above the fabric and 405 mm from the fence line.

Double straining posts shall be provided at all corners. Single straining posts shall be provided at all openings. Intermediate strainers shall be provided at least every 66 m and at changes in direction or acute variations in level of fence.

Fence line posts shall be equally spaced at intervals not exceeding 3 m.

The chain link mesh shall be tied with hairpin staples grouted in a concrete wall under the fencing (see paragraph 10.5.1).

Internal Fences and Temporary Construction Fences

Internal fence, also referred to as inner perimeter fence, and temporary construction fences shall be galvanized chain link type.

The chain link mesh shall be mounted on three evenly spaced row of pipe rails.

Cranked extension arms to fence posts are not required. Double straining posts shall be provided at all corners. Intermediate strainers shall be provided at least every 66 m and at changes in direction or acute variations in level of fence. Fence line posts shall be equally spaced at intervals not exceeding 3 m.

Bottom of chain link fencing shall be 50 mm maximum above grade level.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۳ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: SPECIFICATION FOR FENCING & GATES حجم: 24.79 کیلوبایت قیمت: 1500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

الزامات برای حصارکشی

انواع نرده ها باید نصب شوند:

حصار دائمی

سیستم حصار دائمی باید از حصار امنیتی محیط بیرونی (همانطور که در 10.1 توضیح داده شده است ) و حیاط داخلی داخلی (همانطور که در 10.2 توصیف شده) نصب شده به صورت موازی و حداقل 1.5 متر در داخل حصار بیرونی باشد.

سیستم نرده امنیتی محیطی

سیستم حصار امنیتی باید در اطراف کل سایت کارخانه نصب شده (تی وی شامل منطقه شعله ور شدن).

نرده های داخلی

حصار داخلی باید در اطراف قرار گیرد:

مناطق محدود (گیاه عملیاتی).

محوطه ترانسفورماتور در ایستگاه های برق.

شعله ها و مایع چاله ها

بارگیری - منطقه تخلیه

نرده های موقت ساختمانی

برای ساخت و ساز این کارخانه، نرده های موقت باید در زمان کار آماده سازی اولیه در صورت لزوم نصب شود.

این نرده های موقت باید همانند نرده های داخلی است که در آینده توصیف می شوند.

توضیحات آجری

نرده امنیتی محیط بیرونی

حصار امنیتی محیط باید از زنجیر ضد زنگ آسیاب شود. مش زنجیره ای باید بر روی سه ردیف مجزا ریل های لوله نصب شود.

حصار امنیتی محیط باید با سه ردیف رشته های سیم خاردار نصب شود

در هر پست حصار V-shaped cranked arms extensions، در محدوده هر پانل 45 درجه با میله های قطره ای حرکت می کند. یک ردیف سیم خاردار باید بیش از 150 میلیمتر بالای بالای صفحه زنجیره ای و دیگران به طور مساوی بر روی بازوهای extension با سیم بالای 405 میلیمتر بالای پارچه و 405 میلی متر از خط حصار ثابت باشد.

پستهای دوطرفه باید در همه گوشه ها ارائه شوند. پست های پررنگ تنها در تمام مراکز ارائه می شود. متوسط سینرها حداقل هر 66 متر و تغییرات در جهت یا تغییرات حاد در سطح حصار ارائه می شود.

نقاط خط نرده باید به طور مساوی در فواصل بیش از 3 فاصله بگذارند متر

مش بند زنجیری باید با اساسی های موی سر که در دیوار بتونی تحت تیرگی قرار می گیرند گره خورده باشد (به بند 10.5.1 مراجعه شود).

نرده های داخلی و نرده های ساختمانی موقت

حصار داخلی، همچنین به عنوان حصار محیط داخلی نامیده می شود ، و نرده های موقت ساخت باید نوع اتصال زنجیره گالوانیزه باشد.

مش زنجیره ای باید بر روی سه ردیف از لوله های مسطح به طور مساوی نصب شود.

سلاح های تقویت شده به سمت حصارها لازم نیست. پست فشار دو باید در تمام گوشه و ارائه شده است. متوسط سینرها حداقل هر 66 متر و تغییرات در جهت یا تغییرات حاد در سطح حصار ارائه می شود. پست های خط نرده باید به طور مساوی در فواصل بیش از 3 متر فاصله داشته باشند.

محدوده پیوند زنجیره ای باید حداکثر 50 میلیمتر باشد.

ارتفاع نرده ها

حیاط امنیت محیطی

ارتفاع حصار امنیتی محیط باید حدود 3.23 متر از ارتفاع ارتفاعی به خط بالا سیم سیم خاردار متصل به بالای برج خالی از پست حصار باشد.

نرده های داخلی و نرده های ساختمانی موقت

ارتفاع تمام نرده های داخلی و نرده های موقت ساخت باید تقریبا 2.55 متر از سطح بالاتنه تا بالای صفحه لینک زنجیره ای باشد.

مواد نرده

شبکه زنجیره ای

پارچه بافت فولادی 50 میلی متری، الگوی لینک زنجیره ای، به ترتیب در ASTM A-392 باشد. سیم باید حداقل استحکام کششی 550 MPa داشته باشد و باید 4 میلیمتر باشد. دیافراگم، شیب گرم گالوانیزه پس از بافندگی. حداقل پوشش روی 610 گرم در مترمربع سطح پوشش داده شده است. شکاف بالا و پایین پارچه باید پیچ خورده و خاردار شود.

پیوند زنجیری باید با پوشش پی وی سی باشد.

ارتفاع پارچه باید 2500 میلیمتر باشد

سیم Stirrup، سیم خاردار

سیم نایلون باید حداقل فولاد گالوانیزه 3 میلی متر با کیفیت خوب باشد.

سیم خاردار باید با کیفیت تجاری مناسب باشد، باید با کلاس ASTM A-121 3 مطابقت داشته باشد و باید 2 باشد   قطر رشته 2.5 میلی متر، گالوانیزه قبل از ساخت، با حداقل پوشش روی از سطح 0.244 کیلوگرم در متر مربع بدون پوشش. زنجیرهای باید 4 قطعه الگوی دور، فاصله 125 میلیمتر از هم جدا شده 2 میلیمتر سیم گالوانیزه قبل از ساخت، با حداقل پوشش روی 0.198 کیلوگرم در متر مربع از سطح بدون پوشش.

نرده ها، نرده های افقی

پست خط                                                                       - لوله 3 "(75 میلیمتر)، 5.79 پوند در هر پا خطی (6.62 کیلوگرم بر متر)

ترمینال و زاویه یا پست های گوشه ای               - لوله 3 "(75 میلیمتر)، 5.79 پوند در هر پا خطی (6.62 کیلوگرم بر متر)

سوارکاری                                                                       - 1-5 / 8 "(41.3 میلی متر) لوله OD، 2.27 پوند در هر پا خطی (3.38 کیلوگرم بر متر)

نرده افقی                                                         -1.5 / 8 "(41.3 میلی متر) لوله OD، 2.27 پوند در هر پا خطی (3.38 کیلوگرم بر متر)

تمام پست ها و اتصالات باید فولاد کربن بوده و دارای استحکام کششی 310 مگاپاسکال و مطابق استاندارد ASTM A-123 با پوشش 700 گرم در مترمربع گالوانیزه باشد.

طول پست ها باید حداقل 3670 میلیمتر باشد

میله های قطره ای

میله های قطره ای برای بالا بردن سیم خاردار باید فولاد گالوانیزه 25 میلیمتر و 5 میلی متر مسطح با نیمه مقطع دور برای اتصال سیم خاردار به آنها باشد.

سخت افزار

نرده ها و گیت های سخت افزاری، اتصالات و بازوها باید به صورت گالوانیزه مطابق با

ASTM A-123 یا A-153.

سلاح های فرعی باید طراحی شوند به طوری که سیم خاردار باید در شیارها با استفاده از اهرم ها یا سیم دوخت در مرکز حداکثر 230 میلی متر نگه داشته شود.

ساخت نرده های دائمی و نرده های ساختمانی موقت

سطح و خط

نرده ها باید از مشخصات زمین (زمین یا زمین طبیعی پس از آماده سازی سایت) پیروی کنند. قبل از نصب نرده ها، زمین های عمومی باید قبل از نصب نرده ها تکمیل شوند، با این حال ممکن است سطح زمین برای ایجاد یک سطح صاف از حصار مورد نیاز باشد.

حصارها باید دراز بکشند و مستقیما بین پست های گوشه ای باشند.

دیوار زیر حصار امنیتی محیط باید تنها با بالای 75 میلیمتر زیر تیرهای زنجیره ای باشد. ارتفاع دیوار باید 250 میلیمتر از سطح زمین و 500 میلیمتر زیر زمین باشد. عرض دیوار باید 400 میلی متر باشد.

بتن کلاس II (350 کیلوگرم / متر مکعب سیمان) مطابق با مشخصات پروژه است

RP-1718-999-1783-0001 "مشخصات برای کارهای بتنی".

نوشته ها و Struts

تمام ترمینال ها، زاویه، گوشه ها و پست های پست باید به گونه ای سفت و سخت بچرخند تا موقعیت عمودی تحت تنش پارچه کشش حفظ شود. زاویه های گوشه و زاویه باید در هر دو جهت باشد.

پست ترمینال و خطوط و پست های دروازه تا یک d از جمله 4 "( 100 میلی متر) OD باید در پایه های بتنی به حداقل عمق 915 میلیمتر تنظیم شود. پست های دروازه 6/5/8 "(168 میلیمتر) OD و 8-5 / 8" (220 میلیمتر) OD باید حداقل عمق 1070 میلیمتر تنظیم شود. پایه های بتونی باید برای اندازه گیری حداقل 230 میلی متر پوشش روی سطوح فلزی باشند. بالای پایه بایستی با دیوار سطح باشد و به سمت پستهای با حداقل افزایش 25 میلیمتر به سمت بالا حرکت کند. بتن پایه باید کلاس دوم باشد که در بند 10.5.1 ذکر شده است

طول پست های دروازه باید حداقل 3820 میلیمتر باشد.

خطوط لوله

ریل های لوله باید در بالا، وسط و پایین پست نصب شود و پارچه باید بر روی ریل های بالا و پایین بافته شود و در فاصله های 600 میلی متری با ریل میانی گره خورده باشد.

شبکه زنجیره ای

شبکه پیوند زنجیره ای و ریل های لوله باید در قسمت خارجی کارخانه پست ها برای حصار امنیتی محیط قرار گیرد.

شبکه پیوند زنجیره ای باید به پست هایی در فاصله 350 متر با اتصال دهنده های پیش ساخته (با پیچ و مهره و مهره ها)

رفع نواحی شمشیربازی، میله های پین مو بر روی ردیف پایین مش در 750 رشته است   مراکز میلی متری و در دیوار بتونی به عمق 150 میلیمتر (فقط برای حصار امنیتی) تزریق می شود. برای احداث حصار داخلی و حیاط داخلی لازم نیست.

اتصال بین پست ها، ریل های لوله و لینک زنجیره ای باید با استفاده از یک اتصال دهنده ی گالوانیزه یکی از موارد پیش ساخته ساخته شود که با لوله تنظیم می شود و توسط پیچ و مهره های U ثابت می شود.

الزامات GATES

دروازه های عمل دست

تعداد، اندازه و نوع دروازه باید بعد مشخص شود؛ حداقل عرض دروازه پرسنل باید باشد   1.2 متر و برای دروازه های خودروی 5 متر

گیتس باید به طور کامل گالوانیزه و به اندازه کافی برسد. گیتس باید استاندارد سازنده و مطابق با استانداردهای ASTM ذکر شده در این مشخصات و با الزامات زیر باشد:

فریم های گیتس باید به عنوان مشخص شده در بند 10.4.3 باشد و باید 2 "(50 میلی متر) لوله OD، 2.72 پوند در هر پا خطی (4.05 کیلوگرم / متر)

پست های گیتس باید به شرح زیر باشد:

گیتس باید دارای نوع لولایی باشد که مانع از حذف راحت از پست دروازه شود. لولای دروازه باید به 180 درجه می رسد. تمام دروازه ها باید با دروازه های بیرونی ارائه شوند.

تمام دروازه ها باید با پیچ و مهره های قطره ای و صفحات شکسته نصب شود.

میله های قفل باید به تمام دروازه ها ارائه شود و برای اتصال یک قفل که باید از هر دو طرف دروازه قابل دسترسی باشد.

احداث دروازه ها باید از همان نوع لینک زنجیره ای باشد که برای حصار طراحی شده است.

بالای دروازه ها باید با سطح بالای زنجیر پیوند زنجیره ای باشد.

پست های دروازه باید نوع خود حمایت از بدون backstays باشد. آنها باید از بخش توخالی دایره ای ساخته و پس از ساخت گالوانیزه شوند.

گیتس برای حصار امنیتی محیط باید با بازوهای عمودی توسعه یافته که 3 رشته سیم خاردار را پشتیبانی می کند. بالای سیم خاردار باید بالای سیم خاردار حصار باشد.

پست های دروازه باید در زمین همانطور که در بند 10.5.2 نشان داده می شود .

فاصله بین پست های گیتس و پست حصار پایان باید 50 میلی متر باشد. پایه و اساس این دو پست باید رایج باشد.

جایی که دروازه ها به غیر از جاده های به درستی ساخته شده و جاده ها نصب شده اند، یک سینی بتونی باید با سطح بالا برای عرض کامل دروازه ها ارائه شود. محدوده پایین تر از دروازه ها حداکثر 50 میلیمتر بالاتر از سطح بالایی است.

گیتس کشویی

گیت های کشویی با موتورهای الکتریکی باید در مکان های زیر ارائه شوند:

دروازه ورودی اصلی به سایت گیاه

ورود به حوزه های محدود (گیاه عملیاتی)،

ورود به مناطق بارگیری / تخلیه

عملیات دروازه های کشویی توسط کارمندان امنیتی مستقر در خانه های دروازه کنترل می شود. پیمانکار ساختمانی باید جزئیات دروازه های کشویی را برای تأیید توسط پیمانکار تهیه کند.

مواد و ساخت و ساز برای دروازه های کشویی باید شبیه به دروازه های دست دستی با تقویت اضافی برای قطعات مکانیکی و الکتریکی.

موقت موقت

دروازه های موقت در حصار داخلی و موقت ساختمان باید در طول فعالیت های ساختمانی مورد توجه قرار گیرد. این دروازه ها باید در بند 11.1 توضیح داده شود .

در پایان دوره ساخت و ساز باید آنها را از بین ببرید و جایگزین های نرده ها در 10 را شرح دهید .

زمینی

با توجه به: ... - "جرندنج و L ightning مشخصات".

با توجه به بند 9.4.3 مشخصات جرندنج و رعد و برق، یک خطر جدی می تواند در طول یک خطای زمین از انتقال پتانسیل (از طریق مدارهای ارتباطی، خطوط لوله، لوله ها، نرده های فلزی، سیم های خنثی کم ولتاژ، و غیره) بین زمین زیرزمینی منطقه شبکه و مکان های خارج از کشور. این خطر زمانی رخ می دهد که فردی که در یک مکان دور افتاده از ناحیه پست قرار دارد، یک هادی متصل به شبکه زمینی ایستگاه متصل شود. به طور خاص، در مزارع حصار اطراف سوئیچینگ 132 کیلو ولت ، باید مراقب باشید.

آزمایش کردن

تمام تست ها باید در هزینه CONTRACTER CONTRACTOR باشد و توسط یک آزمایشگاه مستقل کیفیت انجام شود تا توسط پیمانکار تأیید شود.

آزمایشگاه باید همزمان کنترل ها و آزمایشات را برای CONTRACTOR CONSTRUCTION و CONTRACTOR ارسال کند.

تست های بتن باید مطابق با الزامات مشخصات پروژه باشد

... "مشخصات برای کارهای بتنی"

فروشندگان باید گواهینامه های مواد مورد نیاز برای تقویت، شمشیربازی و مواد دروازه ارائه کنند که باید برای تأیید CONTRACTOR به CONTRACTOR CONSTRUCTION ارائه شود.requirements for fencing

The following types of fences shall be installed:

Permanent Fence

The permanent fence system shall consist of an outer perimeter security fence (as described in 10.1) and an inner perimeter fence (as described in 10.2) installed parallel to, and a minimum of 1.5 m inside of the outer fence.

Perimeter Security Fence System

The perimeter security fence system shall be installed around the entire plant site (this includes the flare area).

Internal Fences

Internal fences shall be provided around:

Restricted areas (operating plant).

Transformer enclosures at electrical sub-stations.

Flares and liquid burn pits area.

Loading – unloading area.

Temporary Construction Fences

For construction of the plant, temporary fences shall be installed during the early site preparation works as needed.

These temporary fences shall be the same type as the internal fences described hereafter.

DESCRIPTION OF FENCES

Outer Perimeter Security Fence

The perimeter security fence shall be galvanized anti-intruder chain link. The chain link mesh shall be mounted on three evenly spaced rows of pipe rails.

The perimeter security fence shall be provided with three rows of barbed wire strands mounted on

V-shaped cranked extension arms on each fence posts, cranked at 45 degrees with dropper bars at the centre of each panel. One row of barbed wire shall be fixed not more than 150 mm above the top of the chain link mesh and the others equally spaced on the extension arms with the top most barbed wire being 405 mm above the fabric and 405 mm from the fence line.

Double straining posts shall be provided at all corners. Single straining posts shall be provided at all openings. Intermediate strainers shall be provided at least every 66 m and at changes in direction or acute variations in level of fence.

Fence line posts shall be equally spaced at intervals not exceeding 3 m.

The chain link mesh shall be tied with hairpin staples grouted in a concrete wall under the fencing (see paragraph 10.5.1).

Internal Fences and Temporary Construction Fences

Internal fence, also referred to as inner perimeter fence, and temporary construction fences shall be galvanized chain link type.

The chain link mesh shall be mounted on three evenly spaced row of pipe rails.

Cranked extension arms to fence posts are not required. Double straining posts shall be provided at all corners. Intermediate strainers shall be provided at least every 66 m and at changes in direction or acute variations in level of fence. Fence line posts shall be equally spaced at intervals not exceeding 3 m.

Bottom of chain link fencing shall be 50 mm maximum above grade level.

Height of Fences

Perimeter Security Fence

The height of the perimeter security fence shall be approximately 3.23 m from grade elevation to the top line of barbed wire attached to the cranked top of the fence posts.

Internal Fences and Temporary Construction Fences

The height of all internal fences and temporary construction fences shall be approximately 2.55 m from grade elevation to the top of the chain link mesh.

Fencing Materials

Chain Link Mesh

Fabric shall be 50 mm mesh woven steel wire, chain link pattern, as per ASTM A-392. Wire shall have minimum tensile strength of 550 MPa, and shall be 4 mm. dia., hot dip galvanized after weaving. The minimum zinc coating shall be 610 g/m2 of uncoated surface. The top and bottom selvages of fabric shall be twisted and barbed.

The chain link shall be PVC coated.

Height of fabric shall be 2500 mm

Stirrup Wire, Barbed Wire

Tie wire shall be a minimum of 3 mm galvanized steel of good quality.

Barbed wire shall be of a good commercial quality, shall conform to ASTM A-121 class 3, and shall be 2 strand diameter 2.5 mm, galvanized before fabrication, with the minimum zinc coating of 0.244 kg/m2 uncoated surface. The barbs shall be round 4 point pattern, spaced 125 mm apart 2 mm wire galvanized before fabrication, with minimum zinc coating of 0.198 kg/m2 of uncoated surface.

Fence Posts, Horizontal Railing

Line posts                     - 3” (75 mm) pipe, 5.79 lb per linear foot (8.62 kg/m)

Terminal and angle or corner posts     - 3” (75 mm) pipe, 5.79 lb per linear foot (8.62 kg/m)

Bracing                     - 1-5/8” (41.3 mm) O.D. pipe, 2.27 lb per linear foot (3.38 kg/m)

Horizontal railing                 -1-5/8” (41.3 mm) O.D. pipe, 2.27 lb per linear foot (3.38 kg/m)

All posts and bracing shall be carbon steel and have a tensile strength of 310 MPa, and shall be galvanized in accordance with ASTM A-123 with 700 g/m2 of zinc coating.

Length of posts shall be 3670 mm minimum

Dropper Bars

Dropper bars for barbed wire topping shall be 25 mm x 5 mm galvanized steel flat with half round staples for fastening barbed wire to them.

Hardware

Fence and gate hardware, fittings and extension arms shall be galvanized in accordance with

ASTM A-123 or A-153.

Extension arms shall be designed so that barbed wire is to be hold in slots by means of lugs or stitch wire at 230 mm maximum centres.

Erection of Permanent Fences and Temporary Construction Fences

Level and Line

The fences shall follow the ground profile (either natural ground or ground after site preparation). General earthworks shall be completed before fencing installation, however local grading of ground may be required in order to provide a smooth top line of the fence.

Fences shall be erected plumb and straight between corner posts.

There shall be a wall under the perimeter security fence only with top at 75 mm under the chain link fencing. The height of wall shall be 250 mm above the ground and 500 mm under ground. The width of wall shall be 400 mm.

Concrete shall be class II (350 kg/m3 of cement) in accordance with Project Specification

RP-1718-999-1783-0001 “Specification for Concrete Works”.

Posts and Struts

All terminal, angle, corner and pull posts shall be rigidly braced so that vertical position is maintained under stress of stretched fabric. Corner and angle posts shall be braced in both directions.

Terminal and line posts, and gate posts up to and including 4” (100 mm) O.D. shall be set in concrete foundations to a minimum depth of 915 mm. Gate posts 6-5/8” (168 mm) O.D. and 8-5/8” (220 mm) O.D. shall be set to a minimum depth of 1070 mm. The concrete foundations shall be sized to provide a minimum of 230 mm of cover over metal surfaces. Top of foundation shall be level with the wall and shall be sloped upward towards posts with a minimum rise of 25 mm. Foundations concrete shall be class II as mentioned in paragraph 10.5.1

Length of gate posts shall be 3820 mm minimum.

Pipe Rails

Pipe rails shall be installed at the top, middle and bottom of posts and the fabric shall be weaved over top and bottom rails and tied to the middle rail at 600 mm intervals.

Chain Link Mesh

Chain link mesh and pipe rails shall be located on the external plant side of posts for the perimeter security fence.

Chain link mesh shall be tied to posts at 350 m intervals with prefabricated fastener (with stud U bolts and nuts)

Fixing of the bottom of the fencing shall be hair pin staples threaded over the bottom row of mesh at 750 mm centres and grouted in the concrete wall to a depth of 150 mm (for security fence only). No requirement for internal fencing and inner perimeter fence.

Connection between posts, pipe rails and chain link shall be by means of special prefabricated galvanized fastener shaped to adjust with pipe and fixed by U bolts and nuts.

REQUIREMENTS FOR GATES

Hand Operated Gates

The number, size and type of gates shall be specified later; Minimum width of personnel gates shall be  1.2 m and for vehicular gates 5 m.

Gates shall be completely galvanized and adequately braced. Gates shall be manufacturer’s standard, and in conformity with ASTM standards noted in this specification, and with the following requirements:

Gates frames shall be steel as specified in paragraph 10.4.3 and shall be 2” (50 mm) OD pipe, 2.72 lb per linear foot (4.05 kg/m)

Gates Posts shall be as follows:

Gates shall be furnished with hinges of a type, which prevents easy removal from the gate posts. Gate hinges shall allow the gate to swing 180°. All gates shall be provided with outer gate holders.

All gates shall be fitted with drop bolts and slam plates.

Locking bars shall be provided to all gates and provision made for the attachment of a padlock, which shall be accessible from both sides of the gate.

Infilling of gates shall be of the same type of chain link mesh as provided for the fence.

The top of gates shall be level with the top of the chain link fencing.

Gate posts shall be self-supporting type without backstays. They shall be fabricated from circular hollow section and galvanized after fabrication.

Gates for the perimeter security fence shall be fitted with vertical extension arms supporting 3 strands of barbed wire. The top of the barbed wire shall be level with the top of the barbed wire of the fence.

Gate posts shall be set in the ground as indicated in clause 10.5.2.

The clear distance between gates post and end fence post shall be 50 mm. The foundation for these two posts shall be common.

Where gates are installed other than over hard properly constructed and surfaced roadways, a concrete sill shall be provided with the top at grade level for the full width of the gates. The bottom clearance of gates shall be 50 mm maximum above finished grade.

Sliding Gates

Sliding gates with electric motors shall be provided at the following locations:

Main entrance gate to the plant site,

Entrance to restricted areas ( operating plant),

Entrance to loading / unloading areas

The operation of the sliding gates will be controlled by security personnel located in the gate houses. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall prepare details of sliding gates for approval by CONTRACTOR.

Materials and construction for sliding gates shall be similar to those for hand operated gates with additional reinforcement for mechanical and electrical components.

Temporary Gates

Temporary gates in the internal and temporary construction fences shall be considered during the construction activities. These gates shall be as described in paragraph 11.1.

At the end of the construction period they shall be dismantled and replaced with fences described in 10.

EARTHING

In accordance with: ... – “Earthing and Lightning Specification”.

According to Section 9.4.3 of Earthing and Lightning Specification, a serious hazard may result during a ground fault from the transfer of potential (by communication circuits, conduit, pipes, metallic fences, low-voltage neutral wires, etc) between the substation ground grid area and outside locations. The danger occurs when a person standing at a remote location away from the substation area touches a conductor connected to the substation grounding grid. Specifically, care shall be exercised in the earthing of the fence surrounding the 132 kV switchyard.

TESTING

All tests shall be at CONSTRUCTION CONTRACTOR’s expense and undertaken by a quality independent laboratory to be approved by CONTRACTOR.

The laboratory shall send results of controls and tests simultaneously to CONSTRUCTION CONTRACTOR and CONTRACTOR.

Tests on concrete shall be in accordance with the requirements of Project Specification

... “Specification for Concrete Works”.

Vendors shall supply material test certificates for reinforcement, fencing and gate material, which shall be submitted to CONSTRUCTION CONTRACTOR for approval by CONTRACTOR.


فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018