مجله اینترنتی دیتاسرا
امروز دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷

نمونه مشخصات فنی پروژه (SPEC): مشخصات ساخت و مصالح کارهای آماده سازی زمین (خاکبرداری و خاکریزی، آبهای سطحی و زیرسطحی، پایداری شیب، پایداری خاک، پاکسازی زمین...) SPECIFICATION FOR EARTHWORKS MATERIALS & CONSTRUCTION

مشخصات فنی پروژه های بزرگ می بایست بر اساس خواست کارفرما و منطبق با مدارک SPEC (Specification) باشند. در این مدارک که در ابتدای پروژه تدوین می شوند به تمامی مشخصات پروژه از جنبه های مختلف اشاره شده و پیمانکاران می بایست بر اساس آنها پروژه را اجرا نمایند. تمامی مسائل و الزامات طراحی، جزئیات اجرایی، مشخصات فنی تجهیزاتی که می بایست توسط پیمانکاران تأمین شوند... تماماً در SPEC های مختلف ذکر شده و مبنای اجرای پروژه خواهند بود.

فایلی که توسط دیتاسرا ارائه شده نمونه ای از SPEC های مورد استفاده در یکی از پروژه های بزرگ می باشد که امیدواریم مورد توجه مهندسان، مجریان و علاقمندان گرامی قرار گیرد.


محتوای فایل به زبان انگلیسی می باشد.No. of pages: 27

Part of SPEC:


General earthwork

Cut and Fill

Excavations and cut and fill areas shall be kept free of water by pumping, temporary ditches or other approved means, as specified in Section 9.3. The surface of cut and fill shall be sloped to prevent formation of ponds.

Excavation shall be performed to the lines, grades and levels shown on the drawings.

Unsuitable excavated material as described in Section 10.5, and any surplus suitable material, shall be loaded and removed to a CONTRACTOR approved location off-site. It is the CONSTRUCTION CONTRACTOR’s responsibility to obtain all permits required by local Authorities and CONTRACTOR.

Suitable excavated material, as described in Section 11 may be used directly as fill or stockpiled for re-use.

Should the slopes of any excavation be excavated beyond the widths shown on the drawings or as directed, the affected area shall be compacted to the requirements of Section 12.

Where excavations are taken below the elevation shown on the drawings for the formations, the over-excavated areas shall be back-filled and compacted to the required elevation with suitable fill material following requirements of Section 11.

Final excavation to grade shall be accomplished by thin cuts with suitable earth-moving equipment. The surfaces and sloped sides of excavations shall be free from boulders in excess of 0.1 m³ size.

Where finished grade is ruptured or otherwise disturbed it shall be over-excavated, backfilled with suitable fill material and compacted as specified in Section 11.

Slopes in excavation and fill shall be formed to a ratio 1 vertical to 1.5 horizontal to a maximum height of 3 m. For permanent slopes with height differences in excess of 3 m the slope shall be split with a berm, minimum 1.5 m wide, as described in Soil and Foundation Investigation, reference in section 5.2.

In the Flare Area and Pipe Route, slopes in excavation shall be formed to a ratio 2 vertical to 1 horizontal to a maximum height of 10 m. For permanent slopes in excavation with height differences in excess of 10 m the slope shall be split with a berm minimum 3 m wide. The previous paragraph applies to permanent slopes in fill.

Site Clearance

Before excavation or filling commences all work areas shall be cleared of all materials above or at the natural ground surface, which includes refuse, trees, brush, vegetation, obstructions, deleterious material or existing buildings (if any) with all necessary authorizations obtained from local Authorities.

The entire area within the limits of clearing shall have all stumps and roots removed.  Grub out stumps and roots to a depth of not less than 450 mm below rough grade or natural ground surface. Debris of vegetation from clearing operations shall not be burnt or stockpiled for future burning, as a means of clearing or disposing of material, but shall be removed to designated spoil disposal site.

Superficial loose and unsuitable materials on a minimal thickness of 300 mm shall be removed to form the area to be back-filled. For more details regarding stripping depth see soil report referred to in Section 5.2.  All materials removed, tested and classified as suitable may be reused directly or stockpiled for re-use. Prior to the start of any removal operations CONSTRUCTION CONTRACTOR shall submit to CONTRACTOR for approval a plan for removal of the various materials, which shall include methods of removal and the location of disposal. All items to be demolished shall be removed to a minimum of 0.6 m below final grade.

Ground Water Control

Where the bulk or local excavation will extend below the ground water table, measures shall be taken to lower the ground water table to at least 0.5 m below the excavation level. Lowering of the water table shall be carried out from a level of not less than 0.5 m above the water table so that at no time shall there be a positive hydraulic gradient into the excavation. The ground water table shall be continuously maintained at least 0.5 m below the formation grade until the foundations are constructed and back-filled.

Ground water lowering shall be accomplished by such measures as perimeter and internal ditches or pumped sumps extending sufficiently deep below the bottom of the excavation, and/or by other suitable measures, as necessary to maintain the ground water level at least 0.5 m below the bottom of excavation.

Lowering of ground water level by pumping from the bottom of the excavation shall not be allowed. Where ponding of water occurs at the bottom of excavation, the water shall be removed by gravity drainage to the perimeter or internal ditches, or to pumped sumps. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall develop a detailed ground water control plan, and shall submit it to CONTRACTOR for approval, prior to the commencement of bulk or local excavation.

Surface Water Protection

The surface water protection system as described below applies within the plant boundary only and comprises the following:

Ditches at top and bottom of slopes, mainly constructed at the site preparation stage;

Ditches along roads as required in Specification for Roads and Paving, partly constructed at the site preparation stage;

A sewer system as required in Specification for “Sewers and Drainage,

Any additional temporary surface water protection measures deemed necessary by the CONTRACTOR over and above those detailed in the Site Preparation documentation, shall be the responsibility of the CONSTRUCTION CONTRACTOR in charge of the site at that time.

All flood control/storm water diversion measures required external to the plant boundary are not part of this scope of works.

EXCAVATION

Common Excavation

Common excavation shall mean excavation in any material.  All common excavation shall be classified as suitable or unsuitable material according to the requirements of Section 10.5 for use as fill.

Loose soil is generally to be regarded, as any soil which yields to the ordinary application of pick and shovel, rake or other ordinary digging implement, such as vegetation or organic soil, turf, gravel, sand, silt, loam, clay, peat, etc.

Rock Excavation

Rock excavation is the removal of bedrock formation and other fully indurate materials including concrete, masonry and boulders larger than 0.5 m³ which require breaking by use of wedge, sledge, bar, power-operated tool. Blasting, refer to Section 14.  Excavation with the aid of ripping shall not be classified as rock excavation.


مشخصات

مشخصات

تاریخ درج: ۱۳۹۷/۵/۳ منبع: دیتاسرا

خرید آنلاین

خرید آنلاین

عنوان: SPECIFICATION FOR EARTHWORKS MATERIALS & CONSTRUCTION حجم: 46.88 کیلوبایت قیمت: 3500 تومان رمز فایل (در صورت نیاز): www.datasara.com

نمای مطلب

زمین کاری عمومی

برش و پر کردن

بذرها و مناطق برش و پر شدن باید به وسیله پمپاژ، کوره های موقت یا سایر ابزارهای تایید شده آب آزاد از آب باشد، همانگونه که در بخش 9.3 مشخص شده است . سطح برش و پر شدن باید برای جلوگیری از تشکیل حوضچه های شیب دار باشد.

حفاری باید به خطوط، نمرات و سطوح نشان داده شده در نقشه ها انجام شود.

مواد حفاری نامناسب همانطور که در بخش 10.5 توضیح داده شده است و هر ماده مازاد مازاد باید بارگیری و برداشته شود تا جایگاه مورد تایید قراردادی خارج از سایت. این وظیفه سازنده ساخت و ساز است که تمام مجوز های مورد نیاز مقامات محلی و پیمانکار را بدست آورد.

مواد حفاری مناسب، همانطور که در بخش 11 توضیح داده شده است ممکن است به طور مستقیم به عنوان پر کردن یا ذخیره سازی برای استفاده مجدد استفاده شود.

در صورتی که دامنه هر حفاری بیش از عرض نشان داده شده در نقاشی ها یا به صورت مستقیم حفاری شود، منطقه آسیب دیده باید به الزامات بخش 12 فشرده شود .

جایی که حفاری ها در زیر ارتفاع نشان داده شده در نقشه ها برای سازه ها گرفته می شوند، مناطق بیش از حد حفاری باید به عقب پر و فشرده شده به ارتفاع مورد نیاز با مواد مناسب پر کردن مطابق با الزامات بخش 11 .

حفاری نهایی به درجه باید با برش های نازک با تجهیزات مناسب زمین جابجا شود. سطوح و حفره های دو طرفه حفاری باید از تخته سنگ بیش از 0.1 مترمربع باشد.

در صورتی که درجه به پایان رسیده باشد، پارگی یا هرگونه اختلال دیگر، باید بیش از حد حفاری، با مواد پرکننده مناسب پر شده و فشرده شود، همانطور که در بخش 11 مشخص شده است .

دامنه های حفاری و پر شدن باید به نسبت 1 عمودی تا 1.5 افقی تا حداکثر ارتفاع 3 متر تشکیل شود. برای دامنه های دائمی با اختلاف ارتفاع بیش از 3 متر شیب باید با یک کنترل از راه دور می باشد تقسیم می شود، حداقل 1.5 متر عرض، یک S در خاک و بنیاد تحقیقات، مرجع در بخش 5.2 شرح داده شده است.

در ناحیه شعله و مسیر لوله، دامنه های حفاری باید نسبت به 2 عمودی تا 1 افقی تا حداکثر ارتفاع 10 متر تشکیل شود. برای دامنه های دائمی در حفاری با تفاوت های ارتفاع در بیش از 10 متر، شیب باید با حداقل حداقل 3 برش تقسیم شود متر گسترده است. پاراگراف قبلی در مورد دامنه های دائمی در حال اجرا است .

ترخیص کالا از سایت

قبل از حفاری یا پر کردن همه قسمتهای کاری باید از تمام مواد بالا یا در سطح زمین طبیعی که شامل آنهاست پاک شود رد، درختان، قلم مو، پوشش گیاهی، مانع، مواد زیان آور یا ساختمان های موجود (اگر وجود داشته باشد) با تمام مجوزهای لازم از مقامات محلی بدست آمده است.

کل منطقه در محدوده پاکسازی تمام پستان ها و ریشه ها را حذف می کند. گربه از سم و ریشه به عمق کمتر از 450 میلیمتر پایینتر از درجه خشن یا سطح زمین طبیعی است. بقایای گیاهی از عملیات نقل و انتقال بانکی نباید سوزاند یا ذخیره برای سوزاندن آینده، به عنوان وسیله ای برای تمیز کردن یا دفع مواد، اما باید به تعیین محل دفن از بین بردن حذف خواهند شد.

مواد شل و مواد نامناسب با حداقل ضخامت 300 میلیمتر باید برداشته شوند تا منطقه را پر کنند. برای جزئیات بیشتر در مورد عمق سلب کردن، گزارش خاک مراجعه شود به بخش 5.2 . تمام مواد حذف، آزمایش و طبقه بندی شده به عنوان مناسب ممکن است به طور مستقیم استفاده مجدد و یا ذخیره برای استفاده مجدد. قبل از آغاز هر عملیات حذف، سازنده CONSTRUCTION باید برای تصویب طرح مربوط به حذف مواد مختلف، که شامل روش های حذف و محل دفع، باید به پیمانکار ارائه دهد. تمام موارد تخریب شده باید به حداقل 0.6 متر زیر سطح نهایی برسد.

کنترل زمین آب

از آنجا که کاوش های عمده یا محلی زیر سطح آب زیرزمینی گسترش می یابد، باید اقدامات لازم برای کاهش سطح آب زیرزمینی به حداقل 0.5 متر زیر سطح حفاری صورت گیرد. کاهش سطح آب باید از سطح نه کمتر از 5/0 متر بالاتر از سطح آب انجام شود تا به هیچ وجه نباید یک شیب هیدرولیکی مثبت در حفاری وجود داشته باشد. سطح آب های زیرزمینی باید به طور مداوم حداقل تا 0.5 متر پایین تر از سطح رسوب نگهداری شود تا بنیادها ساخته و دوباره پر شوند.

کاهش آب های زیرزمینی باید با اقداماتی نظیر محیط و محیط زیست و یا حفره های پمپاژ که به اندازه کافی عمیق زیر پایه حفاری گسترش می یابد و یا با سایر اقدامات مناسب، به منظور حفظ سطح آب زیرزمینی حداقل 0.5 متر پایین تر از پایین از حفاری

کاهش سطح آب های زیرزمینی توسط پمپاژ از پایین حفاری مجاز نمی باشد. در جایی که آبگیری در انتهای حفاری اتفاق می افتد، آب باید توسط زهکشی گرانشی به محیط زیست یا رطوبت داخلی، و یا به دریچه های پمپاژ منتقل شود. پیمانکار ساختمانی باید یک برنامه کنترل دقیق آب در سطح زمین را توسعه دهد و قبل از آغاز کاوش فله یا محلی، آن را برای تأیید به پیمانکار ارسال نماید.

حفاظت از سطح آب

سیستم حفاظت از سطح آب همانطور که در زیر شرح داده شده است فقط در مرز گیاه اعمال می شود و شامل موارد زیر است :

جرثقیل در بالا و پایین دامنه ها، عمدتا در مرحله آماده سازی سایت ساخته شده است.

جاده ها در امتداد جاده ها به عنوان مورد نیاز در مشخصات برای جاده ها و سنگ فرش، () بخشی در مرحله آماده سازی سایت ساخته شده است.

سیستم فاضلاب به عنوان مورد نیاز در مشخصات برای "فاضلاب و D بارگیری ، ()

هر سطح موقت اقدامات حفاظت آب اضافی توسط پیمانکار و بالاتر از آن به تفصیل در آماده سازی سایت اسناد و مدارک لازم باشد، باید مسئولیت پیمانکار ساخت و ساز مسئول سایت در هفتم در زمان می شود.

تمام اقدامات انحراف کنترل سیلاب / طوفان مورد نیاز خارج از مرز گیاه بخشی از این محدوده آثار نیست .

انشعاب

E xcavation رایج

حفاری عمومی به معنی حفاری در هر ماده است. همه حفاری های معمولی باید طبق الزامات بخش 10.5 به عنوان مواد مناسب یا غیر مناسب طبقه بندی شوند برای استفاده به عنوان پر کنید.

خاک شسته شده به طور کلی به عنوان هر خاک که به کاربرد عادی انتخاب و بیل، کاشت یا سایر کاربردهای کاوش معمولی نظیر پوشش گیاهی یا خاک آلی، چاله، شن، ماسه، خاکی، لوم، رس، ذغال سنگ، و غیره.

راک E xcavation

حفاری سنگ حذف تشکیل سنگ بستر و سایر مواد به طور کامل با قوام سفت از جمله بتن، سنگ تراشی و تخته سنگ بزرگتر از 0.5 متر ³ که نیاز به شکستن با استفاده از گوه، راندن، نوار، ابزار قدرت عمل است. انفجار، به بخش 14 مراجعه کنید . حفاری با کمک پاره شدن باید به عنوان سنگ گچ شناخته نشود.

ترانزیشن E xcavation

به مشخصات "فاضلاب و زهکشی" مراجعه کنید.

مانع

توجه پیمانکار ساخت و ساز به امکان وجود خدمات زیرزمینی، تخلیه، کابل ها، لوله ها می شود و او باید مسئولیت تشخیص حضور چنین مانعی را داشته باشد.

در مواردی که چنین مانعی وجود دارد یا در مجاورت آن قرار دارد، قراردادی ساختمانی باید تمام اقدامات لازم را برای جلوگیری از آسیب به این خدمات با روش های تایید شده از جمله حفاری دست، حفاظت و انحراف خدمات انجام دهد.

نامناسب F M aterial بیمار

مواد پرکننده نامناسب برای زمین های عمودی هستند که با الزامات بخش های 11.3 و 11.4 مطابقت ندارند .

مواد نامناسب باید از محل حذف شده و به منطقه مورد تایید CO NTRACTOR و مقامات محلی منتقل شوند.

خاک بالا باید مواد پرکننده نامناسب را در نظر گرفت، زیرا خاک که در بازرسی بصری دیده می شود که توسط کشت محصولات کشاورزی شکسته می شود و یا قادر به حمایت از رشد گیاه است.

ماده حاوی ذرات بیش از 76.2 است اندازه میلی لیتر، روغن آلوده، مواد آلی، مواد قابل احتراق یا موادی که با شرایط فشرده سازی این مشخصات مطابقت نداشته باشند، مواد پرکننده نامناسب در نظر گرفته خواهند شد.

خاک من بهبود می بخشد

در مواردی که مواد نامناسب در پایه منطقه حفاری دیده می شود ، در سطح تشکیل، باید برداشته شود.

چنین مواد نامناسب ممکن است توسط:

لایه های خاک رس نرم یا جیب؛

لایه یا لایه محتوای سولفات بالا؛

سنگ آهک با اندازه ≥ 0.5 m³ ؛

هر نقطه دیگری که توسط پیمانکار ذکر شده است .

حفاری حاصل باید با مواد پرکننده مناسب پر از مواد مورد نیاز بخش های 11.3 و 11.4 باشد. همه تغییرات برای حفاری، پر کردن، تراشیدن از جمله تکمیل سطح شامل می شوند.

پر کردن مواد

عمومی

تمام مواد پر شده باید یا مواد کاشت مناسب یا مواد مناسب وارداتی باشند. انتظار می رود برخی از مواد از حفاری را می توان به عنوان مواد پرکننده مورد استفاده قرار داد، تحت بررسی (به عنوان تایید شده توسط تحقیقات ژئوتکنیک). ماده مناسب باید از جریمه های سنگین و آوار خارج شود. اگر مناسب نباشد، مواد باید از یک گودال قرضه تصویب شده توسط CO NTRACTOR و مقامات محلی گرفته شود.

تعاریف پلتفرم D

سیستم های زیر باید تعریف شوند:

منطقه I: C مربوط به فرآیند / سودمند / ذخیره سازی (یعنی تمام سایت)

منطقه II: قابل اجرا نیست

کلاس IF برای P latforms Area I است

کلاس I پر کردن مواد مورد استفاده برای منطقه "I " باید به شرح زیر باشد:

توزیع اندازه ذرات:

درصد ضایعات (<0.075 میلی متر) <10٪

حداکثر اندازه ذرات 3 "(76.2 میلی متر)

حد مایع: ≤ 25٪

شاخص پلاستیسیته: ≤ 6

محتوای سولفات محلول در غلظت ≤ 2.5 g / l (همانطور که در محتوی سولفات محلول در آب یک عصاره خاک 2 تا 1 است: به BS 1377-Part 3 مراجعه کنید)

تست باید همانطور که در بخش 22 مشخص شده است

پیمانکار باید قبل از استفاده تمام مواد را تأیید کند.

کلاس II برای سیستم عامل های منطقه II را پر کنید

قابل اجرا نیست

سنگ پر

در صورت مشخص، پرکننده مناسب سنگ در لایه های افقی که در عمق شل بیش از 450 میلیمتر نبوده و توسط تراکتور خزنده وزن کمتر از 15 تن و مطابق با بند 12 فشرده شده است، پخش می شود . قطعه سنگ هیچ ابعادی بیش از ¾ ضخامت لایه ندارد و یا به عنوان در غیر این صورت تعیین می شود.

مواد جاده

به مشخصات "جاده ها و سنگ فرش" مراجعه کنید.

مواد برای T / T شبکه های U / G

به مشخصات "فاضلاب و زهکشی" مراجعه کنید.

مکان و تراکم

عمومی - آب

آب زیرزمینی قابل دسترسی در مجاورت محوطه می تواند برای تهیه رطوبت خاک برای تراکم مورد استفاده قرار گیرد و پس از بررسی های ژئوتکنیک مورد تایید قرار می گیرد. مواد پر شده باید در لایه ها، شرایط رطوبت قرار داده شوند، به ضخامت لایه های مناسب گسترش یافته و با استفاده از تجهیزات مکانیکی مناسب تراکم داده شوند.

قبل از شروع پر کردن سایت، باید به عنوان بخش 9.3 پاک شود . سطح خاک های طبیعی موجود باید به عمق 150-300 میلی متر، رطوبت، فشرده شده در عمق 200 میلی متر تا متوسط تراکم نه کمتر از نود و پنج درصد (95٪) MDD، با نتایج آزمون فردی کمتر از 93٪ (93٪) MDD، به ترتیب در ASTM D 1557.

در جایی که عمق قابل توجهی از مواد شل زیر سطح آب زیرزمینی گسترش می یابد، روش درمان چنین مواد، در صورت وجود، باید برای تأیید به پیمانکار ارسال شود.

تمام سطوح پر شده باید به صورت زیر فشرده شوند:

کلاس I برای قسمت های Platforms I را پر کنید

برای منطقه «من»، حداکثر ضخامت لایه سست باید 300 میلی متر (با حداکثر اندازه ذرات 76 2 میلیمتر)

ماده پرکننده باید با آب تا 2 درصد (2 درصد) از رطوبت مطلوب محاسبه شود (باید به دلیل تبخیر صورت گیرد) و حداکثر 2 میلیمتر آسانسور شل می شود. آب دریا فقط برای زمین های عمومی استفاده می شود.

سیستم عامل های منطقه I باید تراکم متوسط حداقل 95٪ (95٪) MDD را بدون نتایج تست فردی کمتر از 93٪ (93٪) MDD تحت عنوان ASTM D 1557 فشرده کند. .

برای اطلاعات بیشتر در مورد روش تراکم، به بخش 23 مراجعه کنید .

علاوه بر اندازه گیری های چگالی، آزمایش بارگذاری صفحات قبل از قرار دادن لایه اول و لایه های پر شده با روش زیر بر اساس قطر صفحه انجام می شود:

F یا قطر 300 میلیمتر قطر: هر دو (2) لایه های گسترش را آزمایش می کند.

F یا قطر 450 میلیمتر قطر: هر سه (3) لایه های گسترش را آزمایش کنید.

برای صفحه 600 قطر میلیمتر (و بیشتر): هر چهار (4) لایه های گسترش را آزمایش کنید.

پیمانکار ساختمانی محل آزمایش این آزمایشات بارگذاری را نشان می دهد که باید تمام سطح لایه را پوشش دهد .

مدول الاستیک خاک اندازه گیری شده در هر آزمایش بارگذاری صفحه باید باشد:

> 30 MN / m² برای پایه حفاری معکوس؛

> 50 MN / m² برای لایه های پرکننده (اما> 70 MN / m² برای لایه نهایی در بالا)

برای طراحی، فرمول زیر باید استفاده شود:

E =  

E:               مدول الاستیک (MN / m ² )

s:               محل سکونت (متر)

ب:               قطر صفحه (m)

تو:               ضریب پواسون = 0.3

س:               استرس تحت صفحه (MN / m² )

پر می شود همیشه در لایه افقی قرار داده و فشرده شود . هر لایه باید از رگ ها، رگ ها و همه مواد زیان آور آزاد باشد.

تست باید در بخش 2 2 مشخص شود .

مکان هایی که برای غلطک ها قابل دسترسی نیستند باید با ابزارهای مکانیکی یا دستی تکمیل شوند.

پس از اتمام برش و پر کردن عملیات، تمام مناطق در هر دو برش و پر کردن باید اثبات نورد با حداقل چهار پاس از 10 تن غلتکی NE ارتعاشی یا بیشتر برای به دست آوردن حدود مشخص شده در بالا.

در صورتی که نورد ناکافی عملی نباشد، یک لایه محافظتی که در بخش 20.1 توصیف شده است، به محض بازرسی و تصویب توسط CONTRACTOR تأیید می شود.

قرار دادن پر کردن نباید آغاز شود تا ناحیه پر شود توسط پیمانکار بررسی و تایید شده است .

توجه داشته باشید:

(*) منطقه فرسوده و مسیر لوله در این مناطق گنجانده شده است.

کلاس II F بیمار برای P latforms منطقه »دوم '

قابل اجرا نیست

سنگ پر

پیمانکار ضخامت لایه های پر شده و روش های تراکم برای تایید شرکت را مشخص می کند. حداقل الزامات پیش بینی شده در جدول 1 (بخش 23 ) داده شده است، با این وجود پیمانکار به طور کامل مسئول تعیین روش های پیشنهاد شده خود و اثبات (توسط آزمون فشرده سازی) است که میزان مورد نیاز فشرده سازی به دست آمده است. پس از تأیید نمایندگی شرکت مجاز به پرکردن لایه های ضخیم بیشتر از ماده 12.2 مجاز می باشد. برای به دست آوردن چنین تصویب، پیمانکار باید تأیید کند که تجهیزات، روش های ساخت و ساز، صحت ساخت و ساز، روش ها و سیستم های کنترل کیفیت، به یک استاندارد کافی نیاز دارند که از طریق ضخامت کامل مواد پر شده، الزامات فشرده سازی به دست می آید.

[حذف شده]   

تغییرات از روش های مندرج در جدول 1 (بخش 23) و یا استفاده از تجهیزاتی که در آن موجود نیست، مجاز خواهد بود تنها در صورتی که CONTRACTOR در آزمایشات سایت نشان داد که سطح مورد نیاز فشرده سازی با روش جایگزین می تواند باشد.

تجهیزات زمین شناسی به عنوان تجهیزات تراکمی پذیرفته نمی شوند.

جاده ها

به مشخصات "جاده ها و سنگ فرش" مراجعه کنید.

در ناحیه شعله ور و خط لوله، معیارهای زیر را می توان به جاده های دسترسی اعمال کرد.

راهسازی. 2 لایه مواد پایه جاده هر 150 میلی متر ضخامت فشرده شده و حداکثر شیب طولی تا 15 درصد با عبور از 2 درصد است.

U / G N همکاران کار می کند renches T

به مشخصات "فاضلاب و زهکشی" مراجعه کنید.

استفاده از مواد سنگ تراشی برای زهکشی سطحی در ناحیه فرسوده و مسیر لوله مجاز است.

انباشته شدن، دفع و بازپرداخت بدهی

ذخیره سازی

مواد کاوش های باستان شناسی، که به عنوان پر استفاده شود یا به عقب را پر کنید در مرحله بعد باید انتخاب شود، حمل و نقل و ذخیره در مکان و به شیوه ای مورد توافق توسط پیمانکار. تمام مجوز های مورد نیاز توسط پیمانکار و مقامات محلی، تمام اتهامات مربوط به کار ساخت سایت ذخیره سازی، مانند سلب، هزینه حذف و مالیات، نگهداری مسیرهای دسترسی، امضای و تمیز کردن جاده ها، بخشی از کار است.

دسترس

مواد سرامیکی و مواد نامناسب با حداقل ضخامت 300 میلیمتر، از منطقه خارج شده و به عنوان ماده اضافی مورد نیاز، باید بارگیری و برداشته شود، حمل و تخلیه و تخلیه شده (در صورت لزوم) در مکان های تایید شده توسط پیمانکار. همه مجوزهای لازم توسط مقامات محلی و پیمانکار، همه اتهامات را درگیر کار نوک خارج از سایت، از جمله سلب، هزینه حذف و مالیات، تعمیر و نگهداری از آهنگ های دسترسی، امضاء و تمیز کردن گذرگاه جاده، مسئولیت پیمانکار ساخت و ساز است.

قرض F بیمار

مواد پرکننده مناسب می توانند از سایت های قرض الحسنه وارد شوند. تمام مجوزهای مورد نیاز مقامات محلی و پیمانکار ، تمام اتهامات مربوط به کار کردن سایت های قرض، مانند سلب، پرداخت هزینه و مالیات، نگهداری مسیرهای دسترسی، امضای و تمیز کردن جاده ها، بخشی از کار است. این وظیفه متعاهد ساخت و ساز است که همه منابع قرضه لازم را شناسایی کند.

انفجار راک

انفجار تنها در شرایط استثنایی و با شرایط خاص از پیمانکار و مقامات محلی مجاز است. پیمانکار ساخت و ساز باید مسئول دست آوردن تمام مجوزهای باشد.

EARTHWORKS برای شمشیربازی

مراجعه به مشخصات RP-1718-999-1483-0001 "نرده"

جبهه

به مشخصات "پد مخزن، مخزن باند و دیواره های باند " مراجعه کنید.

جاده ها

به مشخصات "جاده ها و سنگ فرش" مراجعه کنید.

شبکه های زیرزمینی

به مشخصات "فاضلاب و زهکشی" ، & "شبکه زیرزمینی"

کارهای FOUNDATION

بیل مکانیکی برای oundations F

عموما حفاری باید مطابق با بخش 10 این مشخصات انجام شود. تمام کاوشها باید از هر نوع منبع آب آزاد باشند تا آثار باید در شرایط خشک ساخته شوند. طبق بند 9.3، آب های زیرزمینی باید کمتر از 5/0 متر پایین تر از پایین حفره ها باشد از این مشخصات کاوش ها باید با توجه به ماهیت زمین حفاری، هر ساختار مجاور و سایر اطلاعات مربوط به ثبات حفاری به منظور حمایت از کارگران، مورد حمایت قرار گیرد.

هر اقدام احتیاطی باید برای جلوگیری از انفجار و سقوط حفاری یا سایر مواد در حفاری ها صورت گیرد. در صورت ورقه و یا می افتد رخ می دهد، و یا در صورت حفاری در بیش از آنچه لازم و یا عملی است، و در نتیجه حفره در حال شکل، سپس چنین حفره باید مطابق با سه قصه 10، 11 و 12 از پر ساخته شده این مشخصات. مواد کاشته شده نباید در عرض 1 متری از لبه حفاری قرار داده شوند و نزدیکی و ارتفاع اگر مواد حفاری باید کنترل شود، به منظور جلوگیری از خطرات کارگران، بی ثباتی یا آسیب رساندن به ساختارها و خدمات دیگر. مواد کاشته شده به عنوان مازاد به الزامات، و یا مواد به عنوان نامناسب به عنوان پر می شود لود می شود و برداشته به نوبه خود تایید خارج از محل.

اگر هر گودال حفاری با آب پر به دلیل نشت باران و یا به هر دلیل دیگر، آب باید حذف شده و در پایین حفاری باید از تمام گل و لای / آوار / لجن توسط پیمانکار ساخت و ساز با هزینه پیمانکار ساخت و ساز را پاک می شود. علاوه بر این، عمق اضافی، در صورت وجود، در طول تمیز سازی ایجاد شده باید به شرایط اولیه و تأیید پیمانکار مناسب باشد.

آماده سازی / تراکم

پایین حفاری باید برای برداشت کارهای دائمی محو شود و بریده شود. پایین حفاری باید از هر تخته سنگ بیش از 0.01 مترمکعب در حداقل عمق 300 میلی متر پاک شود. پایین حفاری باید به صورت مکانیکی در رطوبت مطلوب برای عمق 200 میلی متر تا تراکم نه کمتر از نود و پنج درصد (95٪) MDD برای تمام اقدامات، به عنوان بر اساس ASTM D 1557، با استفاده از ارتعاشی بشقاب یا غلتک اندازه مناسب. هر لکه نرم یا جیب مواد موردنظر در معرض باید حفاری و مطابق با بخش های 10 ، 11 و 12 از این مشخصات.

احتیاج به احتیاط لازم برای حفاظت از پایین حفاری و پایین بودن مواد حفاری باید از طریق قرار گرفتن در معرض شرایط آب و هوایی، آب یا به دلیل گذشت زمان بین حفاری و کارهای بعدی، یا به دلیل هر رویداد دیگری، باید برداشته شود و همانطور که در بالا ذکر شد جایگزین شود.

ویژوال نکته ای در مورد E xcavation

مواد در سطح دریافت بتن شفاف باید برای لکه های نرم یا افقی مورد بررسی قرار گیرد. لکه های نرم و یا مواد که نیازمندی ظرفیت تحمل را برآورده نمی کنند، باید به عمق تعیین شده قابل قبول توسط CO NTRACTOR پذیرفته شوند و پر از مواد مناسب فشرده یا بتنی شفاف باشد.

بیش از حد حفاری

اگر بنیادی عمیق تر از سطح نشان داده شده در نقاشی ها باشد، عمق بیش از حد کاوش باید با بتن نشتی که به عنوان بخشی از ساخت لایه آبیاری قرار می گیرد، مطابق با مشخصات «مواد بتن مسلح و ساخت و ساز» پر شود.

حفاظت

پس از تکمیل حفاری و تهیه انتهایی حفاری برای دریافت آثار دائمی، بتن شفاف یا سایر موارد حفاظت شده مورد نیاز در نقشه ها باید در اسرع وقت قرار داده شود.

در جایی که هیچ حفاظتی در نقشه ها وجود نداشته باشد، باید اقدامات احتیاطی جهت محافظت از پایین حفاری تا پایان کارهای دائمی صورت گیرد. این ممکن است با حفاری نهایی 10/0 متر برای رسیدن به سطح پایه، درست قبل از بتن ریخته شود.

بازگشت به بالای صفحه

پر کردن پایه بنیاد تا زمانی که پایه ها و یا سازه های درون حفاری تحت درمان قرار نگیرند و تحت مشخصات "مواد بتنی تقویت شده و ساخت و ساز" محافظت شوند و تأییدیه شروع دوباره پر کردن داده شود انجام نمی شود.

مواد پرکننده باید مواد مناسب را طبق بخش 11 انجام دهند از این مشخصات. سنگ آهک، توده های بتن و سایر مواد خارجی باید حذف شود. سطوح پشتی باید به صورت یکنواخت در اطراف ساختار در لایه های بیش از 200 میلی متر قرار داده شود. تراکم مکانیکی باید هر جا که قابل استفاده باشد استفاده شود. چگالی ضخامت فشرده باید کمتر از آنچه که در بند 19.2 این مشخصات مشخص شده باشد. برای جلوگیری از آسیب به آثار دائمی، باید در طول عملیات تکمیل عملیات پشت سر گذاشته شود. به طور خاص، آسیب به غشاء ضد آب و حفاظت از بتن های دیگر باید قبل از پر کردن ادامه ادامه یابد.

در صورتی که مواد حفاری غیرقابل برگشت به عنوان ماده برگشتی باشد، مواد مناسب باید از ذخایر قابل قبول سایت وارد یا وارد شوند و مواد پرکننده مناسب باید دوباره پر شوند و فشرده شوند، همه مطابق با بند 11 و 12 این مشخصات.

بتن، ورقها، ورقها و سایر حوضچه ها در حفاری باید به عنوان پیش درآمدی برای پشتیبانی پایدار نگه داشته شوند تا ثبات طرف را حفظ کنند تا تایپ دوباره پر شود. پشتیبانی موقت نباید در زمین بماند.

به تراکم مورد نیاز مطابق با بخش 11 فشرده - حل و فصل از مناطق از مواد تماس را پر کنید باید خوب با مواد پرکننده مناسب و دوباره ساخته می شود از این مشخصات.

oundations مخزن F

به مشخصات "پد مخزن، مخزن باند و دیواره های باند " مراجعه کنید.

حفاظت دراز مدت Marly Bedrock

گزارش خاک که در بخش 5.2 اشاره شده، مشکل بالقوه خرابی بلندمدت پایه های حفاظتی مارن را شناسایی کرده است. پس از فعالیت های آماده سازی سایت و توسعه طرح های طرح، پیمانکار ساخت و ساز باید تحقیقات ژئوتکنیک را انجام دهد تا مناطقی را که احتمالا تحت تاثیر قرار می گیرند تعیین کند و اقدامات لازم برای کاهش ورود آب های سطحی در این مناطق انجام دهد.

حفاظت از اسلپ های

دامنه

تمام دامنه های مجاور سکوهای I نوع (به استثنای دیواره های باند ، پایه های مخازن و مسیر دسترسی به منطقه فلاشینگ ) یا به صورت برش یا پرچین، باید در برابر فرسایش آب سطحی محافظت شوند. این باید به ویژه شیب متخلخل ردیاب سیلندر باشد.

حفاظت شیب باید توسط یکی از انواع زیر ارائه شود:

رپ رپ بر روی یک غشاء ژئوتکستایل گذاشته شده است. حداقل ضخامت rip-rap به 600 میلی متر است

ارائه رپ رپ شامل سنگ سخت و با دوام است - زاویه ای شکل - که مقاوم در برابر هوا و آب است. اطمینان حاصل شود که سنگ از روباره، از بین بردن، شیل، و مواد آلی رایگان است و که حداکثر بعد هر سنگ از چهار برابر حداقل ابعاد تجاوز با حداقل تراکم 2400 کیلوگرم / متر ³ است.

حداقل اندازه سنگ 200 میلی متر است.

حداکثر اندازه سنگ 400 میلی متر است.

ثبات طولانی مدت لایه rip-rap باید با دقت در نظر گرفته شود و معیارهای کافی برای تصویب CONTRACTOR پیشنهاد شده است.

برای جلوگیری از لغزش لایه rip-rap بایستی قرار گیرد.

سنگ گرانیت سنگ، دست قرار داده شده در زمینه با اتصال سیمان سیمان. حداقل اندازه سنگ باید 100 میلی متر باشد.

حداقل ضخامت پوشش سنگی باید 250 میلیمتر باشد.

(این نوع حفاظت شیب باید ترجیح داده شود).

تشک های پیش ساخته با حداقل مشخصات زیر:

عرض:                                           3.00 متر

طول:                                           حداکثر 6.00 متر

مش:                                           6 x 8 میلیمتر

سیم:                                                         روی با آستین PVC پوشانده شده است

قطر:               داخلی> 2.0 میلیمتر

خارجی> 3.0 میلیمتر

ضخامت:                                           0.30 متر

سنگ های پر کننده اندازه:               70 تا 150 میلی متر

این تشک ها در شیب باید با ستدس های فولادی با طول حداقل 1 متر متصل شوند.

تشک ها باید در پایین آنها با گابیون ها با ویژگی های زیر مسدود شوند:

ابعاد:                                           1 x 1 x 0.5 m

مش:                                           8 × 108 میلیمتر

سیم:                                                         روی با آستین PVC پوشانده شده است

قطر:               داخلی               > 2.5 میلی متر

خارجی               > 3.5 میلیمتر

سنگ های پر کننده اندازه:               100 تا 250 میلیمتر

تشک و گابریون باید بر روی یک غشاء ژئوتکستایل قرار گیرد.

سنگهای مورد استفاده برای حفاظت از شیب باید از فعالیت زمینلرزه عمومی استخراج شوند. در صورتی که کابینه قرضه کافی نیست، باید توسط قراردادی CONSTRUCTION با توجه به موافقت قراردادی مورد توجه قرار گیرد.

پیمانکار ساختمانی باید برای تأیید، روش های پیشنهادی حفاظت شیب با تمام ویژگی های ارائه شده را به پیمانکار ارائه دهد (منطقه گودال، تشک ها و توضیحات گابریون، ...).

گودال

تپه های تله ای یا مستطیل باید در بالا و پایین دامنه ها قرار گیرد. این زلزله های دائمی باید به سیستم زهکش سطح گیاه متصل شوند. سواحل شمال و جنوب یا شرق-غرب، کانال های پایین، دامنه های مجاور سکوهای عمومی I نوع و ریزه در بالای دامنه های مجاور پلاتفرم معمولی II باید با بتن بتونی باشد. ضخامت پوشش بتونی باید 100 میلی متر باشد و یک لایه جوش مش (5 ایکس 5 ایکس 200 ایکس 200 میلی متر ) بتن کلاس II طبق مشخصات پروژه "مواد ساختمانی بتن مسلح" می باشد. سایر ریزه ها در بالا یا پایین دامنه ها باید پوشش داده نشوند.

نشریات

اسکناس ها باید از مواد مناسب به عنوان شرح داده شده در این مشخصات تشکیل شده باشد. ماده باید به عنوان بخش 12 ساخته شود ، به طور مساوی بیش از عرض کامل خاکی. سطوح باید در تمام زمان ها با کمربندهای کافی نگهداری شود تا آب سطحی را از بین ببرد.

توازن

درجه بندی

درجه باید صحیح به ارتفاع مورد نیاز و موازی با سطح مورد نیاز باشد.

ارتفاع هر نقطه و خط از هر لبه یا مرکز زمین کار باید با آنچه در نقشه های با در تحمیل های ذکر شده در زیر مطابقت داشته باشد :

آزمایش کردن

تست F بیمار M aterial در S نبع

تست ها باید بر روی هر منبع مواد مورد استفاده قرار گیرد تا از حفاری ها، انبارهای سایت یا قرقره ها جلوگیری شود تا خصوصیات زیر را به صورت قابل اجرا در نظر بگیرند:

محتوای آب طبیعی .

MDD و محتوای رطوبت مطلوب .

توزیع اندازه ذرات، از جمله تجزیه و تحلیل هیدرومتر که در آن کسر انجام الکترود 75 میکرون بیش از بیست درصد (20٪) است .

محدودیت مایع

شاخص پلاستیسیته

این تست ها باید تهیه شود اگر منبع تغییرات مواد یا مواد خود تغییر کند. تعداد کافی از آزمون باید انجام شود به ایجاد متوسط نماینده و طیف وسیعی از خواص (حدود یک مجموعه ای از آزمون در هر 5000 متر ³، تعداد بسته به مقدار از مواد و قوام نتایج را متغیر باشد)

مواد و روش ها

نمونه برداری و آزمایش باید مطابق با استانداردهای زیر انجام شود:

تست طبقهبندی (غربال):                                           ASTM D 422

حد مایع، محدودیت پلاستیک، پلاستیکی گسترده:               ASTM D 4318

آزمون تراکم رطوبت:                                                         ASTM D 1557

آزمون تراکم میدان:                                                         ASTM D 1556 یا D 2922

آزمون رطوبت:                                                         ASTM D 2216 یا D 3017

محتوای سولفات:                                                                       BS 1377 قسمت 3

فرکانس T esting

کلیدهای E arthworks

فرکانس آزمون باید به شرح زیر باشد، با حداقل دو (2) آزمون برای هر لایه فشرده :

تست های اضافی باید انجام شود زمانی که کیفیت کنترل رطوبت و یا تراکم مشکوک است. مورد نیاز برای آزمون اضافی باید توسط CO NTRACTOR درخواست و تعیین شود .

فرکانس آزمون ممکن است کاهش یابد، هنگامی که درجه مورد نیاز فشردگی به طور مداوم به دست می آید، تحت موافقت قراردادی قرارداد .

سنگر و استحکامات برای oundations F

یک (1) آزمون چگالی میدان باید در هر 100 متر مربع برای پایه های اصلی محدود به:

ستون ها با ارتفاع ≥ 20 متر

کمپرسور

توربو ژنراتور

آزمایشگاه قراردادی

پیمانکار ساخت و ساز (سایت آماده سازی و آثار اصلی) باید آزمایشگاه خود را در سایت که باید او را قادر به بررسی کیفیت تجهیزات و مواد و استفاده از آنها را نصب کنید. این شامل موارد زیر است:

نصب، نصب، نگهداری و انهدام یک ساختمان در ناحیه تعیین شده توسط CO NTRACTOR. .

تجهیزات آزمایشگاهی و پرسنل مورد نیاز برای انجام وظایف.

راهنمای روش های تراکم

میز 1

نکته: برای آیتم های مشخص شده * غلتک ها باید توسط تراکتور های تراکتور سازی بکار روند. غلتک های خودپرداز نامناسب هستند.

تعاریف و الزامات مرتبط با جدول 1

عمق لایه فشرده شده، ارتفاع آن است که توسط هر لایه فشرده شده متوالی توسط خاکریز مطرح می شود.

تعداد گذرها تعداد دفعاتی است که هر نقطه روی سطح لایه ای که فشرده شده است، توسط آیتم از تجهیزات تراکمی عبور داده شده است.

تلاش رقابتی هر فشردگی، عملکرد توده دستگاه است و تجهیزات تسریع در جدول 1 از لحاظ توده ها فهرست شده است. جرم جرم در هر متر عرض غلتک است. از آنجا که یک غلتک صاف دارای چرخ بیش از یک محور است، دستگاه بر اساس محور محاسبه می شود که بالاترین مقدار جرم در هر عرض متر را ارزیابی می کند.

برای غلطک پنوماتیک، جرم در هر چرخ مجموع جرم غلتک تقسیم بر تعداد چرخ ها است.

در ارزیابی تعداد گذر از غلتک های پنوماتیک، عرض موثر باید مجموع عرض های آهنگ های چرخ فردی و مجموع فاصله بین آهنگ های چرخ با توجه به اینکه هر فاصله بین 230 میلیمتر نباشد. در غیر این صورت، پهنای موثر، مجموع پهنای آهنگهای چرخ فرد است.

غلتک های ارتعاشی غلطک های چرخ دار دارای دوچرخه سوار و یا وسیله ای هستند که از ارتعاش مکانیکی به یک یا چند رول استفاده می کنند.

الزامات برای غلطک های ارتعاشی بر اساس استفاده از کمترین چرخ دنده در دستگاه های خودپرداز با انتقال مکانیکی و سرعت 1.5-2.5 کیلومتر در ساعت برای یک ماشین قرقره یا دستگاه خودپرداز با انتقال هیدرواستاتیک است. در صورت استفاده از چرخ دنده ها یا سرعت های بالاتر، تعداد افزایش تعداد عبور باید نسبت به افزایش سرعت سفر ارائه شود.

جایی که ارتعاش مکانیکی به دو رول در دو طرف اعمال می شود، حداقل تعداد گذرها باید نصف تعداد داده شده در جدول 1 برای جرم مناسب در هر متر عرض یک رول ارتعاشی باشد. اگر یک رول در جرم در هر متر عرض از دیگری متفاوت باشد، تعداد پاسها باید برای رول با کمترین مقدار محاسبه شود. به طور متناوب، ماشین ممکن است به عنوان داشتن یک رول ارتعاشی تک با یک جرم در هر متر عرض برابر با رول با ارزش بالاتر درمان می شود.

غلتکهای نوع ارتعاشی که بدون ارتعاش عمل می کنند باید به عنوان غلطک چرخان صاف طبقه بندی شوند.

غلتک های ارتعاشی باید با مکانیزم ارتعاشی لایه ای عمل می کنند که تنها در فرکانس ارتعاش توصیه شده توسط سازندگان عمل می کند. تمام غلطک های چنین مجهز و یا دارای یک دستگاه به طور خودکار نشان می دهد فرکانس که در آن مکانیسم عمل می کند.

فشرده سازی صفحات ارتعاشی، ماشینهایی هستند که دارای یک صفحه پایه هستند که یک منبع ارتعاشی متشکل از یک یا دو شفت غیرواقعی است.

جرم در واحد سطح ورق پایه جمع کننده ویبره صفحه با تقسیم جرم کل ماشین در شرایط کار خود را با منطقه آن در تماس با خاک فشرده محاسبه می شود.

فشرده سازی صفحات ارتعاشی باید در فرکانس ارتعاش توصیه شده توسط سازندگان انجام شود. آنها معمولا در سرعت های سفر کمتر از 1 کیلومتر در ساعت عمل می کنند اما اگر سرعت بیشتری لازم باشد، تعداد عبور ها باید نسبت به افزایش سرعت سفر افزایش یابد.

Vibro-tampers ماشینهایی هستند که در آن مکانیسم حرکتی موتور بر روی یک سیستم بهار استفاده می شود که از طریق آن نوسانات در یک صفحه پایه تنظیم می شود.

رامرهای قدرت ماشینهایی هستند که توسط انفجار در یک سیلندر احتراق داخلی فعال می شوند، هر انفجاری که توسط اپراتور دستی کنترل می شود.

در مورد رامر قدرت، یک گذر به عنوان ساخته شده در نظر گرفته شده است زمانی که کفش فشرده ساخته شده یک اعتصاب در منطقه مورد نظر.

برای آیتم های مشخص شده * غلتک ها باید با تراکتور های تراکتور سازی بکار روند. غلتک های خودپرداز نامناسب هستند.

در مواردی که ترکیبی از انواع مختلفی از دسته تجهیزات استفاده می شود، الزامات فشرده سازی باید باشد:

عمق لایه باید برای نوع تجهیزاتی باشد که نیاز به حداقل عمق لایه دارند و

تعداد گذرها باید برای نوع تجهیزاتی باشد که نیاز به بیشترین تعداد عبور دارد.

در جایی که CONTRACTOR CONSTRUCTION CONTRACTOR استفاده از نوع سبک تر از تجهیزات برای ارائه برخی از فشرده سازی اولیه فقط برای کمک به استفاده از تجهیزات سنگین تر، در ارزیابی الزامات فوق، باید این را نادیده گرفت.General earthwork

Cut and Fill

Excavations and cut and fill areas shall be kept free of water by pumping, temporary ditches or other approved means, as specified in Section 9.3. The surface of cut and fill shall be sloped to prevent formation of ponds.

Excavation shall be performed to the lines, grades and levels shown on the drawings.

Unsuitable excavated material as described in Section 10.5, and any surplus suitable material, shall be loaded and removed to a CONTRACTOR approved location off-site. It is the CONSTRUCTION CONTRACTOR’s responsibility to obtain all permits required by local Authorities and CONTRACTOR.

Suitable excavated material, as described in Section 11 may be used directly as fill or stockpiled for re-use.

Should the slopes of any excavation be excavated beyond the widths shown on the drawings or as directed, the affected area shall be compacted to the requirements of Section 12.

Where excavations are taken below the elevation shown on the drawings for the formations, the over-excavated areas shall be back-filled and compacted to the required elevation with suitable fill material following requirements of Section 11.

Final excavation to grade shall be accomplished by thin cuts with suitable earth-moving equipment. The surfaces and sloped sides of excavations shall be free from boulders in excess of 0.1 m³ size.

Where finished grade is ruptured or otherwise disturbed it shall be over-excavated, backfilled with suitable fill material and compacted as specified in Section 11.

Slopes in excavation and fill shall be formed to a ratio 1 vertical to 1.5 horizontal to a maximum height of 3 m. For permanent slopes with height differences in excess of 3 m the slope shall be split with a berm, minimum 1.5 m wide, as described in Soil and Foundation Investigation, reference in section 5.2.

In the Flare Area and Pipe Route, slopes in excavation shall be formed to a ratio 2 vertical to 1 horizontal to a maximum height of 10 m. For permanent slopes in excavation with height differences in excess of 10 m the slope shall be split with a berm minimum 3 m wide. The previous paragraph applies to permanent slopes in fill.

Site Clearance

Before excavation or filling commences all work areas shall be cleared of all materials above or at the natural ground surface, which includes refuse, trees, brush, vegetation, obstructions, deleterious material or existing buildings (if any) with all necessary authorizations obtained from local Authorities.

The entire area within the limits of clearing shall have all stumps and roots removed.  Grub out stumps and roots to a depth of not less than 450 mm below rough grade or natural ground surface. Debris of vegetation from clearing operations shall not be burnt or stockpiled for future burning, as a means of clearing or disposing of material, but shall be removed to designated spoil disposal site.

Superficial loose and unsuitable materials on a minimal thickness of 300 mm shall be removed to form the area to be back-filled. For more details regarding stripping depth see soil report referred to in Section 5.2.  All materials removed, tested and classified as suitable may be reused directly or stockpiled for re-use. Prior to the start of any removal operations CONSTRUCTION CONTRACTOR shall submit to CONTRACTOR for approval a plan for removal of the various materials, which shall include methods of removal and the location of disposal. All items to be demolished shall be removed to a minimum of 0.6 m below final grade.

Ground Water Control

Where the bulk or local excavation will extend below the ground water table, measures shall be taken to lower the ground water table to at least 0.5 m below the excavation level. Lowering of the water table shall be carried out from a level of not less than 0.5 m above the water table so that at no time shall there be a positive hydraulic gradient into the excavation. The ground water table shall be continuously maintained at least 0.5 m below the formation grade until the foundations are constructed and back-filled.

Ground water lowering shall be accomplished by such measures as perimeter and internal ditches or pumped sumps extending sufficiently deep below the bottom of the excavation, and/or by other suitable measures, as necessary to maintain the ground water level at least 0.5 m below the bottom of excavation.

Lowering of ground water level by pumping from the bottom of the excavation shall not be allowed. Where ponding of water occurs at the bottom of excavation, the water shall be removed by gravity drainage to the perimeter or internal ditches, or to pumped sumps. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall develop a detailed ground water control plan, and shall submit it to CONTRACTOR for approval, prior to the commencement of bulk or local excavation.

Surface Water Protection

The surface water protection system as described below applies within the plant boundary only and comprises the following:

Ditches at top and bottom of slopes, mainly constructed at the site preparation stage;

Ditches along roads as required in Specification for Roads and Paving, () partly constructed at the site preparation stage;

A sewer system as required in Specification for “Sewers and Drainage, ()

Any additional temporary surface water protection measures deemed necessary by the CONTRACTOR over and above those detailed in the Site Preparation documentation, shall be the responsibility of the CONSTRUCTION CONTRACTOR in charge of the site at that time.

All flood control/storm water diversion measures required external to the plant boundary are not part of this scope of works.

EXCAVATION

Common Excavation

Common excavation shall mean excavation in any material.  All common excavation shall be classified as suitable or unsuitable material according to the requirements of Section 10.5 for use as fill.

Loose soil is generally to be regarded, as any soil which yields to the ordinary application of pick and shovel, rake or other ordinary digging implement, such as vegetation or organic soil, turf, gravel, sand, silt, loam, clay, peat, etc.

Rock Excavation

Rock excavation is the removal of bedrock formation and other fully indurate materials including concrete, masonry and boulders larger than 0.5 m³ which require breaking by use of wedge, sledge, bar, power-operated tool. Blasting, refer to Section 14.  Excavation with the aid of ripping shall not be classified as rock excavation.

Trenches Excavation

Refer to Specification “Sewers and drainage”.

Obstructions

The CONSTRUCTION CONTRACTOR’s attention is drawn to the potential existence of underground services, drains, cables, pipes and he shall be responsible for ascertaining the presence of such obstructions.

Where such obstructions are known to exist or are considered in the vicinity, CONSTRUCTION CONTRACTOR shall take all necessary steps to prevent damage to these services by approved methods of working including hand excavation, protection of and diversion of services.

Unsuitable Fill Material

Unsuitable fill materials for general earthworks are those which do not comply with requirements of section 11.3 and 11.4.

Unsuitable material shall be removed from site and disposed to an area approved by CONTRACTOR and local Authorities.

Top soil is to be regarded, unsuitable fill material, as soil which on visual inspection can be seen to have broken down by agricultural cultivation &/or is capable of supporting vegetation growth.  

Material containing particles in excess of 76.2 mm size, oil contaminated, organic material, combustible material or material not complying with the compaction requirements of this specification will be considered unsuitable fill material.

Soil Improvement

Where unsuitable material is encountered at base of excavated area, at formation level, it shall be removed.

Such unsuitable materials may be represented by:

Soft clay layers or pockets;

High sulphate content layer or pockets;

Boulders with size ≥ 0.5 m³;

Any other points mentioned by CONTRACTOR.

The resultant excavation shall be backfilled with suitable fill materials following requirements of Sections 11.3 and 11.4.  All changes for excavation, filling, compaction including the surface finishing are included.

FILL MATERIAL

General

All fill material shall be either suitable excavated material or suitable imported material.  It is expected that some material from excavation can be used as fill material, subject to screening (as confirmed by the geotechnical investigations). Suitable material shall be free from organic material excessive fines, and debris. If not suitable, the material shall be taken from a borrow pit approved by CONTRACTOR and local Authorities.

Platforms Definitions

The following platforms shall be defined:

Area I: Corresponding to Process/Utility/Storage Area (i.e. All the site)

Area II: Not Applicable

Class I Fill for Platforms of Area I

Class I fill material to be used for Area “I” shall be as follows:

Particle size distribution:

Percentage of fines ( <0.075 mm) <10%

Maximum particle size 3” (76.2 mm)

Liquid limit: ≤ 25%

Plasticity index: ≤ 6

Soluble sulphate content ≤ 2.5 g/l (as per water soluble sulphate content of a 2 to 1 water soil extract: refer to BS 1377-Part 3)

Testing shall be as specified in Section 22

CONTRACTOR must approve all materials before use.

Class II Fill for Platforms of Area II

Not Applicable

Rock Fill

Where specified, suitable rock filling shall be spread in horizontal layers not exceeding 450 mm in loose depth, by crawler tractor weighing not less than 15 tonnes and compacted in accordance with Clause 12.  Pieces of rock shall not have any dimension greater than ¾ of the layer thickness, or as otherwise stipulated.

Road Material

Refer to Specification “Roads and paving”.

Material for U/G Networks Trenches

Refer to Specification “Sewers and drainage”.

PLACEMENT AND COMPACTION

General - Water

The ground water obtainable in the site vicinity may used for moisture conditioning of soils for compaction, subject to confirmation after the geotechnical investigations. Fill material shall be placed in layers, moisture conditioned, spread to the appropriate loose layer thickness and compacted to the specified density using suitable mechanical equipment.

Before filling commences the site shall be cleared as per Section 9.3.  The surface of the existing natural soils shall be scarified to a depth of 150-300 mm, moisture conditioned, compacted over a depth of 200 mm to an average density of not less than ninety-five per cent (95%) of MDD, with no individual test results less than ninety-three per cent (93%) of MDD, as per ASTM D 1557.

Where significant depths of loose material extend below ground water level, the method of treatment of such material, if any, shall be submitted to CONTRACTOR for approval.

All fill areas shall be compacted as follows:

Class I Fill for Platforms Area ‘I’

For Area ‘I’, the maximum loose layer thickness shall be 300 mm (with maximum particle size of 76.2 mm)

The fill material shall be conditioned with water to within two per cent (2%) of the optimum moisture content (due allowance shall be made for evaporation), and placed in maximum 200 mm loose lifts. Sea water may be used for general earthworks only.

Area ‘I’ platforms shall be compacted to an average density of not less than ninety-five per cent (95%) of MDD with no individual test result less than ninety-three per cent (93%) of MDD as per ASTM D 1557.

For more information regarding method of compaction see section 23.

In addition to density measurements, plate loading tests shall be performed on the graded (excavated) area before the placement of the first fill layer and on the fill layers with the following procedure based on the plate diameter:

For plate 300 mm diameter: tests every two (2) spread layers.

For plate 450 mm diameter: test every three (3) spread layers.

For plate 600 mm diameter (and more): test every four (4) spread layers.

CONSTRUCTION CONTRACTOR shall indicate the location of these plate loading tests, which shall cover the entire surface of the layer.

The elastic modulus of soil measured per the plate loading test shall be:

> 30 MN/ m² for the graded excavated base;

> 50 MN/ m² for the fill layers (but > 70 MN/ m² for the final layer at top)

For the design, the following formula shall be used:

E =  

E:    elastic modulus (MN/m²)

s:    settlement (m)

B:    plate diameter (m)

u:    Poisson’s coefficient = 0.3

Q:    stress under the plate (MN/m²)

Fill shall always be placed and compacted in horizontal layers. Each layer shall be free from ruts, ridges and all deleterious matter.

Testing shall be as specified in Section 22.

Places inaccessible to rollers shall be completed with mechanical or hand tampers.

After completion of cut and fill operations, all areas in both cut and fill shall be proof rolled with at least four passes of a 10 tonne vibratory roller or more to obtain the above specified limits.

Where proof rolling is not practical, a protective layer as described in section 20.1 shall be placed as soon as they have been inspected and approved by CONTRACTOR.

The placing of fill shall not commence until the area to be filled has been inspected and approved by CONTRACTOR.

Note:

(*) The Flare Area and Pipe Route are included in these areas.

Class II Fill for Platforms Area ‘II’

NOT APPLICABLE

Rock Fill

CONTRACTOR shall specify the thickness of fill layers and the methods of compaction for COMPANY approval. The anticipated minimum requirements are given in Table 1 (Section 23), however CONTRACTOR is fully responsible for determining his proposed methods and proving (by compaction testing) that the required degree of compaction has been achieved. Fill layers of thickness greater than in Clause 12.2 shall only be permitted following the approval of COMPANY REPRESENTATIVE. In order to gain such an approval CONTRACTOR shall verify that the equipment, construction methods, accuracy of construction, procedures and quality control systems are all to a sufficient standard such that the compaction requirements will be met through the total thickness of the fill material.

[Deleted]  

Variations from the methods given in Table 1 (Section 23), or in the use of equipment not included therein, will be permitted only if CONTRACTOR demonstrated at the site trials that the required degree of compaction can be achieved by the alternative method.

Earthmoving equipment shall not be accepted as compaction equipment.

Roads

Refer to Specification “Roads and paving”.

In the Flare Area and Pipe Route the following criteria can be applied to the access roads.

Road Construction.  2 layers of road base material each 150 mm compacted thickness and maximum longitudinal gradient to be 15% with a crossfall of 2%.

U/G Networks Trenches

Refer to Specification “Sewers and drainage”.

In the Flare Area and Pipe Route, use of masonry material for surface drainage is permitted.

STOCKPILING, DISPOSAL AND BORROW FILL

Stockpiling

Excavated materials, which are to be used as fill or back-fill at a later stage shall be selected, transported and stockpiled at locations and in a manner agreed by CONTRACTOR. All permits required by CONTRACTOR and local Authorities, all charges involved in working the stockpiling site, such as stripping, removal fee and taxes, maintenance of access tracks, signing and cleaning of road crossings, are part of the work.

Disposal

Superficial loose and unsuitable materials on a minimum thickness of 300 mm, removed from the area to be back-filled, and any surplus suitable material, shall be loaded and removed from site, transported, dumped and levelled (as required) at locations approved by CONTRACTOR. All permits required by local Authorities and CONTRACTOR, all charges involved in working the off-site tip, such as stripping, removal fee and taxes, maintenance of access tracks, signing and cleaning of road crossings, are the CONSTRUCTION CONTRACTOR’s responsibility.

Borrow Fill

Suitable fill material can be imported from borrow sites. All permits required by local Authorities and CONTRACTOR, all charges involved in working the borrow sites, such as stripping, removal fee and taxes, maintenance of access tracks, signing and cleaning of road crossings, are part of the work. It is CONSTRUCTION CONTRACTOR’s responsibility to identify all required borrow sources.

ROCK BLASTING

Blasting will only be permitted in exceptional circumstances and by specific agreement of CONTRACTOR and local Authorities. CONSTRUCTION CONTRACTOR shall be responsible for obtaining all permits.

EARTHWORKS FOR FENCES

Refer to Specification RP-1718-999-1483-0001 “Fencing”

BUNDWALLS

Refer to Specification “Tank pads, tank bunds & bund walls”.

ROADS

Refer to Specification “Roads and paving”.

UNDERGROUND NETWORK -TRENCHES

Refer to Specification “Sewers and drainage”, & ”Underground Network”

FOUNDATION WORKS

Excavation for Foundations

Excavation shall be generally performed in accordance with Section 10 of this Specification. All excavations shall be kept free from water from whatever source so that the works shall be constructed in dry conditions. Ground water shall be maintained not less than 0.5 m below the bottom of excavation, in accordance with Section 9.3 of this specification. Excavations shall be adequately supported, taking into account the nature of the ground to be excavated, any adjacent structures and any other relevant information relating to the stability of the excavation in order to ensure protection of workers.

Every precaution shall be taken to prevent slips and falls of excavated or other material into the excavations. In the event of slips or falls occurring, or in the event of excavation being made in excess of that which is necessary or practical, resulting in voids being formed, then such voids shall be filled in accordance with Section 10, 11 and 12 of this Specification. Excavated materials shall not be deposited within 1 m of the edge of the excavation and the proximity and height if the excavated material shall be controlled so as to prevent danger to workmen, instability or damage to other structures and services. Excavated materials designated as surplus to requirements, or material deemed unsuitable as fill shall be loaded and removed to an approved offsite tip.

If any excavation pit becomes filled with water due to rain seepage or for any other reason, the water shall be removed and the bottom of the excavation shall be cleared of all silt/debris/slush by the CONSTRUCTION CONTRACTOR at the CONSTRUCTION CONTRACTOR’s expense. Further, the extra depth, if any, created during the clean-up shall be made good to the original condition and approval of CONTRACTOR.

Preparation/Compaction

The bottom of the excavation shall be levelled and trimmed to receive the permanent works. The bottom of the excavation shall be cleared of any boulder in excess of 0.01 m3 size on a minimum depth of 300 mm. The bottom of the excavation shall be mechanically compacted at optimum moisture content for a depth of 200 mm to a density of not less than ninety-five per cent (95%) of MDD for all measures, as per ASTM D 1557, using a vibrating plate or suitable sized roller. Any soft spots or pockets of unsuitable material exposed shall be excavated and replaced in accordance with Section 10, 11 and 12 of this Specification.

Precautions shall be taken to protect the bottom of the excavation and should the bottom of the excavation material become unsuitable either by exposure to weather conditions, water, or due to a lapse of time between excavation and subsequent works, or due to any other event, it shall be removed and replaced as noted above.

Visual Inspection of Excavation

The material at the level to receive the blinding concrete shall be inspected for soft spots or depressions. Soft spots, or material which does not meet the bearing capacity requirements, shall be removed to a depth determined acceptable by CONTRACTOR and filled with compacted suitable material or blinding concrete.

Over-excavation

If a foundation is excavated deeper than the level shown on the drawings, then the over-excavated depth shall be filled with lean concrete placed as part of the construction of the blinding layer, in accordance with specification “Reinforced concrete material and construction”.

Protection

Following completion of the excavation and preparation of the bottom of the excavation to receive the permanent Works, the blinding concrete, or such other protection as called for on the drawings shall be placed as soon as practicable.

Where no protection is called for on the drawings, precautions shall be taken to protect the bottom of the excavation pending completion of the permanent Works. This may be represented by excavating the final 0.10 m to obtain foundation level, just before concrete pouring.

Back-filling

Back filling of foundation shall not be carried out until the foundations or structures within the excavation have cured and been protected in accordance with Specification “Reinforced concrete material and construction” and approval to commence back-fill has been given.

The back-fill material shall be suitable material in accordance with section 11 of this Specification. Boulders, lumps of concrete and other foreign matter shall be excluded. The back-fill shall be placed and compacted evenly around the structure in layers not exceeding 200 mm. Mechanical compaction shall be used wherever practicable. The density of the compacted back-fill shall be not less than that specified in Clause 19.2 of this Specification. Care shall be taken during back-fill operations to prevent damage to the permanent Works. In particular, damage to waterproof membranes and other concrete protection shall be repaired before back filling is continued.

If the excavated material is unsuitable as back-fill, suitable material shall be obtained from site acceptable stockpiles or imported and the suitable fill material shall be back-filled and compacted, all in accordance with Section 11 and 12 of this Specification.

Planking, strutting, sheet piles and other supports in excavations shall be removed as back-filling proceeds to maintain the stability of the side until back-fill is completed. Temporary supports shall not be left in the ground.

Settlement of areas of back-fill material shall be made good with suitable fill material and re-compacted to the required density in accordance with Section 11 of this Specification.

Tank Foundations

Refer to Specification “Tank pads, tank bunds & bund walls”.

Long Term Protection of Marly Bedrock

The Soil Report, referenced in section 5.2, identified the potential problem of the long term deterioration of marly bedrock supporting foundations.  Following site preparation activities and development of the plot plans the CONSTRUCTION CONTRACTOR shall undertake geotechnical investigations to determine the areas likely to be affected and take measures to reduce the ingress of surface water in these areas.

SLOPE PROTECTION

Slopes

All slopes adjacent to type I platforms (excluding bund walls, tanks foundations and access route to Flare Area) either in-cut or infill, shall be protected against surface water erosion. This shall cover in particular transversal slope of slug catcher.

The slope protection shall be represented by one of the following types:

Rip-rap laid on a geotextile membrane. Minimum thickness of the rip-rap to be 600 mm

Provide rip-rap to consist of hard, durable rock - angular in shape - that is resistant to weathering and to water action.  Ensure that the rock is free from overburden, spoil, shale, and organic material and that the maximum dimension of each rock does not exceed four times the minimum dimension with a minimum density of 2400 Kg/m³.

Minimum size of stones to be 200 mm.

Maximum size of stones to be 400 mm.

Long time stability of the rip-rap layer shall be carefully considered and adequate means proposed to CONTRACTOR approval.

Placement of the rip-rap shall be carried on in order to avoid sliding of the rip-rap layer.

Stone pitching, hand placed on field with a cement mortar jointing. Minimum size of stones shall be 100 mm.

Minimum thickness of stone covering shall be 250 mm.

(This type of slope protection shall be preferably considered).

Prefabricated mattresses with the following minimal characteristics:

width:             3.00 m

length:             Max. 6.00 m

mesh:             6 x 8 mm

wire:                 Zinc coated with PVC sleeve

Diameter:     internal > 2.0 mm

external > 3.0 mm

thickness:             0.30 m

filling stones sizes:     70 to 150 mm

These mattresses shall be anchored in the slope with steel studs, with a minimum length of 1 m.

The mattresses shall be blocked at their bottom by gabions with the following characteristics:

dimensions:             1 x 1 x 0.5 m

mesh:             8 x 108 mm

wire:                 Zinc coated with PVC sleeve

Diameter:     internal     > 2.5 mm

external     > 3.5 mm

filling stones sizes :     100 to 250 mm

The mattresses and gabions shall be laid on a geotextile membrane.

Stones used for slope protection shall be taken from general earthworks activity. If not sufficient a borrow pit is to be considered by CONSTRUCTION CONTRACTOR subject to CONTRACTOR approval.

CONSTRUCTION CONTRACTOR shall submit to CONTRACTOR, for approval, the proposed methods of slope protection with all characteristics (borrow pit area, mattresses and gabions description, ...).

Ditches

Trapezoidal or rectangular ditches shall be positioned at top and bottom of slopes. These permanent ditches shall be connected to the surface drainage system of the plant.  North-south or east-west ditches or channels, bottom of slopes adjacent to general platforms of type I and ditches at top of slopes adjacent to general platform type II shall be with a concrete lined. Thickness of the concrete lining shall be 100 mm and incorporate one layer of welded mesh (5 x 5 x 200 x 200 mm).  Concrete shall be Class II in accordance with Project Specification “Reinforced concrete construction material”.  Other ditches at top or bottom of slopes shall be uncoated.

Embankments

Embankments shall be formed of suitable material as described in this specification. The material shall be built up as section 12, evenly over the full width of the embankment. The surface shall be maintained, at all times, with sufficient camber to enable surface water to drain off.

TOLERANCES

Grading

The grade shall be properly shaped to the required elevations and parallel to the required surface.

The elevation of any point and the line of any edge or centre of the earthworks shall conform to that shown on the drawings within the tolerances stated below:

TESTING

Testing Fill Material at Source

Tests shall be carried out on each source of material to be used as fill whether from excavations, site stockpiles or borrow pits, to establish the following properties as applicable:

Natural Water Content.

MDD and Optimum Moisture Content.

Particle size distribution, including hydrometer analysis where fraction passing 75-micron sieve exceeds twenty per cent (20%).

Liquid Limit.

Plasticity Index

These tests shall be prepared if the source of material changes or the material itself changes. A sufficient number of tests shall be performed to establish representative average and range of properties (approximately one set of tests per 5,000 m³, number will vary depending on the quantity of the material and consistency of results)

Methods

Sampling and testing shall be made in accordance with the following standards:

Classification (Sieve) Test :            ASTM D 422

Liquid limit, plastic limit, plasticity wide :    ASTM D 4318

Moisture-Density Test :                ASTM D 1557

Field Density Test :                ASTM D 1556 or D 2922

Moisture Content Test :                ASTM D 2216 or D 3017

Sulphate Content :                    BS 1377 Part 3

Frequency of Testing

General Earthworks

Frequency of test shall be as follows, with a minimum of two (2) tests per each compacted layer:

Additional tests shall be performed when the quality of moisture control or compaction is suspected. Requirements for additional test shall be requested and determined by CONTRACTOR.

Frequency of test may be decreased when the required degree of compaction is consistently obtained, subject to written CONTRACTOR approval.

Earthworks for Foundations

One (1) test of field density shall be carried out per 100m² for major foundations limited to :

Columns with height ≥ 20 m

Compressors

Turbo-generators

Contractor Laboratory

The CONSTRUCTION CONTRACTOR (site preparation and main works) shall install his own laboratory on site which shall enable him to check the quality of the equipment and materials and their use.  It shall include:

The installation, fitting, maintenance and dismantling of a building on an area designated by CONTRACTOR..

The laboratory operation equipment and personnel required to perform tasks.

GUIDE to methods of compaction

Table 1

Note: For items marked * the rollers shall be towed by track-laying tractors.  Self-propelled rollers are unsuitable.

Definitions and Requirements Associated with Table 1

The depth of compacted layer is the height by which the embankment is raised by each successive compacted layer.

The number of passes is the number of times that each point on the surface of the layer being compacted has been transversed by the item of compaction equipment.

The competitive effort of each compactor is a function of the mass of the machine and the compaction equipment in Table 1 are listed in terms of their masses.  The mass is the mass per metre width of the roller.  Where a smooth-wheeled roller has more than one axle the machine shall be assessed on the basis of the axle giving the highest value of mass per metre width.

For pneumatic-tyred rollers, mass per wheel is the total mass of the roller divided by the number of wheels.

In assessing the number of passes of pneumatic-tyred rollers, the effective width shall be the sum of the widths of the individual wheel tracks together with the sum of spacing between the wheeled tracks provided that each spacing does not exceed 230 mm. Otherwise the effective width shall be the sum of the widths of the individual wheel tracks only.

Vibrating rollers are self-propelled or towed smooth-wheeled rollers having means of applying mechanical vibration to one or more rolls.

The requirements for vibrating rollers are based on the use of the lowest gear on a self-propelled machine with mechanical transmission and a speed of 1.5-2.5 km/h for a towed machine, or a self-propelled machine with hydrostatic transmission.  If higher gears or speeds are used an increased number of passes shall be provided in proportion to the increase in speed of travel.

Where the mechanical vibration is applied to two rolls in tandem, the minimum number of passes shall be half the number given in Table 1 for the appropriate mass per metre width of one vibrating roll.  If one roll differs in mass per metre width from the other, the number of passes shall be calculated as for the roll with the smallest value.  Alternatively the machine may be treated as having a single vibrating roll with a mass per metre width equal to that of the roll with the higher value.

Vibrating type rollers operating without vibration shall be classified as smooth-wheeled rollers.

Vibrating rollers shall be operated with tier vibratory mechanism operating only at the frequency of vibration recommended by the manufacturers.  All such rollers shall be equipped or provided with a device automatically indicating the frequency at which the mechanism is operating.

Vibrating-plate compactors are machines having a base-plate to which is attached a source of vibration consisting of one or 2 eccentrically weighted shafts.

The mass per unit area of base-plate of a vibrating-plate compactor is calculated by dividing the total mass of the machine in its working condition by its area in contact with compacted soil.

Vibrating-plate compactors shall be operated at the frequency of vibration recommended by the manufacturers.  They shall normally be operated at travelling speeds of less than 1 km/h but if higher speeds are necessary the number of passes shall be increased in proportion to the increase in speed of travel.

Vibro-tampers are machines in which are engine-driven reciprocating mechanism acts on a spring system through which oscillations are set up in a base-plate.

Power rammers are machines which are actuated by explosions in an internal combustion cylinder, each explosion being controlled manually by the operator.

In the case of power rammers one pass will be considered as made when the compacting shoe has made one strike on the area in question.

For items marked * the rollers shall be towed by track-laying tractors.  Self-propelled rollers are unsuitable.

Where combinations of different types of categories of equipment are used, the compaction requirements shall be:

The depth of layer shall be that for the type of equipment requiring the least depth of layer, and

The number of passes shall be that for the type of equipment requiring the greatest number of passes.

Where CONSTRUCTION CONTRACTOR uses a lighter type of equipment to provide some preliminary compaction only to assist the use of heavier equipment, this shall be disregarded in assessing the above requirements.


فایل اکسل جامع طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله)
فايل پيوست

تک فایل اکسل طراحی دیوار حائل (با در نظر گرفتن نیروی زلزله) دیوار حائل یا سازه نگهبان بنایی است که به منظور تحمل بارهای جانبی ناشی از خاکریز پشت دیوار، سازه ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 7500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون تجهیزات افقی، قائم و پیت (Air Separation Units, Heat Exchangers, Drums, Pits...)
فايل پيوست

2 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات: Air Separation Units, Heat Exchangers, Horizontal & Vertical Drums, Pits پالایشگاه ها و مجتمعهای پتروشیمی مجموعه هایی متشکل از تجهیزات گوناگون صنعتی هستند؛ تجهیزاتی ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 9500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیون های تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil-Water Skid
فايل پيوست

3 فایل اکسل مجزا جهت طراحی فونداسیونهای تجهیزات دینامیک: Compressors & Pumps (reciprocating & centrifugal), Oil / Water Skid در ساخت یک مجتمع پتروشیمی تجهیزات متعددی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان
 مشخصات کلی: 

گروه: اکسل طراحی

دستورالعمل جامع آشنایی با اصول طراحی سکوهای ثابت فلزی دریایی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 25000 تومان

دستورالعمل کاربردی و گام به گام طراحی سازه های باز بتنی (پایپ رک ها) و فونداسیون
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 15000 تومان

دستورالعمل طراحی سازه های فولادی به روش DIRECT ANALYSIS METHOD بر اساس آئین نامه AISC با استفاده از نرم افزارهای SAP و ETABS
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـفارسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل طراحی فونداسیون های تجهیزات ارتعاشی (چرخشی، رفت و برگشتی)ـانگلیسی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه طراحی وصله ستون با استفاده از ورق جان و بال، بهمراه یک مثال جامع طراحی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 12500 تومان

دستورالعمل نحوه استفاده از اطلاعات گزارشهای مکانیک خاک جهت پروژه های واقع در خشکی
فايل پيوست

مجموعه دستورالعمل های ارائه شده در دیتاسرا شامل ضوابط و مراحل تحلیل و طراحی سازه های گوناگون صنعتی و بر اساس الزامات مندرج در آیین نامه های معتبر داخلی و ... [ ادامه مطلب ]

پرداخت و دانلود قیمت: 2500 تومان

تقویت کننده ی شبه تفاضلی کلاس-AB برمبنای اینورتر CMOS برای کاربردهای HF
فايل پيوست

 Abstract This paper presents a CMOS inverter-based c1ass-AB pseudo differential amplifier for HF applications using new sim pIe rail-to-rail CMFB circuit. The proposed circuit em ploys two CMOS inverters and the ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع
فايل پيوست

Abstract A methodology for the analysis of radial or weakly meshed distribution systems supplying voltage dependent loads is here developed. The solution process is iterative and, at each step, loads are ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

بازسازی سه بعدی و تشخیص چهره با استفاده از ICA مبتنی بر هسته و شبکه های عصبی
فايل پيوست

Abstract Kernel-based nonlinear characteristic extraction and classification algorithms are popular new research directions in machine learning. In this paper, we propose an improved photometric stereo scheme based on improved kernel-independent component ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

اصول حسابداری مالیات بر ارزش افزوده :مفاهیم و موضوعات
فايل پيوست

Abstract The Value Added Tax Accounting (VATA) is one of those newly emerged concepts, which were emphasized much in the context of VISION 2020 by the industry, business, profession, academic, administration, ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 3000 تومان

تئوری محدودیت ها؛ ارزیابی مقایسه ای
فايل پيوست

 Abstract The worldwide economic reorganisation of the last decade has regularly been accompanied by appeals to concepts of lean manufacturing and flexible systems. These generally imply a scaling of productive and ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 5000 تومان

روابط میان رقابت، واگذاری، تغییر سیستم های مدیریت حسابداری و عملکرد: یک مدل مسیر
فايل پيوست

Abstract This paper is concerned with an empirical investigation into the relations among competition, delegation, management accounting and control systems (MACS) change and organizational performance. It follows a standard contingency type ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 8000 تومان

تاثیر فناوری اطلاعات بر روی بازدهی شرکت حسابداری
فايل پيوست

 Abstract In recent years, information technology (IT) has played a critical role in the services provided by the public accounting industry. However, no empirical research has evaluated the impact of IT ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 7000 تومان

روند همگرایی هیئت استاندارهای حسابداری بین المللی و هیئت استاندارهای حسابداری مالی و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
فايل پيوست

 Abstract The increasing globalization of the U.S. economy drives interest in international accounting standards. In this respect, the convergence process between the International Accounting Standards Board (IASB) and the Financial Accounting ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 4000 تومان

تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
فايل پيوست

Abstract This paper investigates if the use of an activity-based cost-accounting system differs among firms in different organizational life cycle stages. We apply the Miller and Friesen [Miller, D., Friesen, P.H., ... [ ادامه مطلب ]

انتشارات: IEEE
پرداخت و دانلود قیمت: 9000 تومان

ناحیه کاربری

فرمت ایمیل صحیح نمی باشد. ایمیل خود را وارد نمایید.

رمز عبور خود را وارد نمایید.

مجله اینترنتی دیتاسرا
کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به گروه نرم افزاری دیتاسرا می باشد.
ایمیل:
support.datasara[AT]gmail[دات]com

Copyright © 2018